Ambasadorka programu eTwinning w województwie podkarpackim

Joanna Kuroczko

Joanna Kuroczko
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka w Tarnobrzegu. Koordynatorka licznych projektów eTwinning, z których 9 zostało nagrodzonych Krajową Odznaką Jakości.