Ambasador programu eTwinning, Nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława And

Paweł Ciesielczuk

Paweł Ciesielczuk zdjęcie portretowe3.JPG
"Jestem nauczycielem języka angielskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie nagrodzonym Odznaką Szkoły eTwinning 2018/2019. Pracuję w szkole średniej od 2003r. realizując projekty współpracy międzynarodowej. Zrealizowałem kilkanaście projektów eTwinning, dwa projekty Erasmus+ oraz jeden projekt w ramach programu PO WER \"Ponadnarodowa mobilność uczniów\". Nasze projekty były wielokrotnie nagradzane. Projekt „EU Games” otrzymał Europejską Nagrodę eTwinning 2017, projekt „Inkluzyjne regionalne przewodniki dla młodzieży” zwyciężył w ogólnopolskim konkursie \"Nasz projekt eTwinning 2020\" w kategorii \"Synergia eTwinning i Erasmus+\"). Projekt Europa Trivia Game zwyciężył w konkursie „Nasz projekt eTwinning 2022”.