Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego

Patrycja Rytelewska-Kostusiak

InShot_20230711_130707089.jpg
Patrycja Rytelewska-Kostusiak jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego w Społecznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kudowie Zdroju. W 2019r. była koordynatorką projektu Erasmus+ „Youth Media Club”. Przygodę z eTwinning rozpoczęła w 2021r. Od roku jest trenerką oceniania kształtującego współpracującą z Centrum Edukacji Obywatelskiej. W swojej pracy stosuje elementy pedagogiki M. Montessori i planu daltońskiego. Eduwariatka, która, mimo wielu lat pracy, wierzy, że edukacja to podróż pełna przygód.