Logopeda, nauczyciel dyplomowany edukacji wczesnoszkolnej

Wioletta Chopcian

Wioletta Chopcian
Od wielu lat wspiera swoich uczniów w ich edukacyjnych podróżach. Poszukuje ciekawych rozwiązań, metod i narzędzi, które ułatwią, uatrakcyjnią pracę oraz naukę. Dba o to, by każde dziecko czuło się ważne w edukacji i zawsze miało poczucie sprawstwa, było doceniane za każdy swój trud. „Projektuje logopedię” z eTwinning. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Neurologopedii Klinicznej z Wczesną Interwencją Logopedyczną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Przyjaciel Stowarzyszenia Transplantacji Serca. Pełna uznania i szacunku dla społeczności eTwinning. Ta nowoczesna edukacja, dająca szansę każdemu i na każdym etapie rozwoju, jest oparta na współpracy i wzajemnym szacunku, daje dzieciom możliwość współtworzenia i współdecydowania w twórczych przedsięwzięciach.