Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie

Mateusz Łysek

Mateusz Łysek
Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, kiedyś nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 4 w Radlinie. Zajmuje się myśleniem wizualnym w
edukacji. Tworzy materiały edukacyjne z zakresu sketchnotingu i wykorzystania go w pracy w szkole. Graphic recorder. Twórca w sieci.