Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste

Agata Zgliczyńska

Agata Zgliczyńska
Jako Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste wspieram rozwój bezodpadowego świata – lepszego miejsca do życia dla wszystkich. Doświadczenia w świecie biznesu – z bankowości inwestycyjnej i zarzadzania
przedsiębiorstwami przekładam na wzmacnianie pozycji organizacji pozarządowych. Edukuję i organizuję
przedsięwzięcia społeczne które zarówno przekładają się na korzyści dla klimatu jak i wzmacnianie więzi między
ludźmi. Absolwentka filologii indyjskiej (UW) i finansów i rachunkowości na City University of New York. Pasjonatka propagowania mody cyrkularnej którą wszyscy możemy tworzyć z poszanowaniem dla drugiego człowieka i natury.