Logopeda kliniczny terapii wczesnodziecięcej, pedagog.

Joanna Pałasz

Joanna Pałasz
Specjalizuje się w terapii małych dzieci z
zaburzeniami komunikacji i rozwoju języka, diagnosta dzieci z ASD. Pasjonatka pracy Małym Dzieckiem z
trudnościami w komunikacji z wykorzystaniem zabawy. Wieloletni wykładowca akademicki (AM Wrocław, UP Kraków,
,APS Warszawa) Współinicjatorka ogólnopolskiej akcji logopedów „272 – Dwa słowa na dwa lata to o dwieście słów
za mało”. Autorka wielu książek dla terapeutów i publikacji dla dzieci. Bierze czynny udział jako prelegentka w
konferencjach dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu. Dzieli się wiedzą podczas szkoleń dla specjalistów,
studentów, a także rodziców