ekspert

Marek Wróblewski

5ccf5937-ea1f-4d0b-9ea0-ba20638d62fb.jpg
Nauczyciel konsultant ds. wspomagania nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku. Organizator i prowadzący wielu form doskonalenia dla nauczycieli. Koordynator sieci wsparcia i współpracy nauczycieli wdrażających w swoich szkołach programowanie i robotykę.