Nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz Liceum Ogólnokształcącego nr XXIX im. cc. mjr H. Dekut

Andrzej Osoba

Andrzej Osoba
Doktor nauk humanistycznych, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Profesjonalnie związany z edukacją – jest nauczycielem historii i wos, co stanowi nie tylko jego zawód, ale i pasję.
Aktualnie uczy w Szkole Podstawowej nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz Liceum Ogólnokształcącego nr XXIX im. cc. mjr H. Dekutowskiego w Lublinie. Jego zainteresowania nowoczesnymi technologiami, szczególnie ich wykorzystaniem w procesie edukacyjnym, odzwierciedlają jego otwartość na innowacje i nowe metody nauczania.
Prywatnie jest zapalonym biegaczem, co potwierdzają ukończone przez niego maratony i półmaratony. Z pasją
fotografuje, szczególnie przyrodę i architekturę. Jest też miłośnikiem Francji i wszystkiego, co francuskie. Ponadto p. Andrzej Osoba jest entuzjastą historii Lublina. W wolnych chwilach oddaje się lekturze książek … nie tylko
historycznych, uprawia ogród oraz gotuje.