Krajowe Biuro eTwinning

Jolanta Gradowska

Pracuje w FRSE, w Krajowym Biurze eTwinning. Wcześniej uczyła języka angielskiego, na każdym poziomie edukacyjnym. Zrealizowała z uczniami wiele projektów edukacyjnych - zarówno w formule offline jak i online tj. eTwinning, wyróżnionych i nagrodzonych w krajowych i międzynarodowych konkursach. Szczególnie lubi projekty o tematyce językowej, ponieważ dają uczniom najbardziej autentyczny kontekst dla użycia języka obcego oraz praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności poza klasą.