Zgłaszam chęć udziału w wydarzeniu w formule
DANE KONTAKTOWE
Na jakim poziomie nauczania pracujesz (można zaznaczyć więcej niż jeden)
Nauczany przedmiot
DANE SZKOŁY
Jeśli na wydarzenie zgłosiła się osoba z Twojej placówki/miejscowości, itp. i chcecie być zakwaterowani razem, podaj jej imię i nazwisko
Inne uwagi
Specjalne wymagania dotyczące diety
Skąd dowiedziałaś/eś się o wydarzeniu
ZGODY i OŚWIADCZENIA
Przed wysłaniem formularza upewnij się, że zapoznałaś/łeś się dokładnie z programem wydarzenia
Oświadczam, że spełniam warunki formalne uczestnictwa w wydarzeniu i:
Anuluj