Kurs webinarowy eTwinning: "Wikipedia od A do Z. Mój pierwszy artykuł w Wikipedii"

Ważna informacja dot. zamkniętego kursu webinarowego: Liczba uczestników zamkniętego kursu webinarowego eTwinning jest ograniczona - 50 osób. Nabór uczestników prowadzimy tylko na starcie kursu, następnie zakwalifikowani uczestnicy biorą udział w całej serii spotkań w terminach podanych poniżej (5 webinariów, po jednym w miesiącu). 


Tytuł zamkniętego kursu webinarowego eTwinning: Wikipedia od A do Z. Mój pierwszy artykuł w Wikipedii. 

Grupa docelowa: nauczyciele różnych przedmiotów i poziomów posiadających konto w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto 

Cel: zapoznanie nauczycieli ze środowiskiem Wikimediów - zaplanowano pogłębiony proces polegający na stopniowym odkrywaniu świata Wikipedii. Uczestnicy zakończą proces szkoleniowy z umiejętnością edytowania Wikipedii, stworzą swój pierwszy artykuł. Nabyte podczas udziału w kursie umiejętności będą mogli z sukcesem wykorzystywać w działaniach projektowych w ramach eTwinning.

Prowadzący: Doświadczeni Wikipedyści, w tym administratorzy Wikipedii oraz Wioletta Matusiak - menadżerka ds. otwartej edukacji i rozwoju Wikimedia Polska.  

Certyfikaty uczestnictwa: Wystawione zostaną na zakończenie kursu (czerwiec 2024) po weryfikacji czy zakwalifikowany uczestnik wziął udział na żywo w co najmniej 4 webinariach z danej serii webinaryjnej i przygotował swój pierwszy artykuł na portalu Wikipedia

 

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule ClickMeeting Online
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Warunki udziału

  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w programie eTwinning, kliknij i załóż konto.  
  2. Każdy zakwalifikowany uczestnik, który weźmie udział w co najmniej 4 webinariach i przygotuje artykuł na portalu Wikipedia, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie. Jeśli przy logowaniu na webinarium podałaś/-eś niepełne wymagane do wystawienia certyfikatu dane, czyli IMIĘ I NAZWISKO ORAZ ADRES MAILOWY ODPOWADAJĄCE TYM PODANYM PRZY REJESTRACJI NA WYDARZENIE  - certyfikat nie zostanie wystawiony.

Tematyka i daty spotkań webinaryjnych

Spotkanie 1 

data: 28.02. 2024 

godzina 18:30 - 20;00 

miejsce: ClickMeeting

Zakres tematyczny spotkania: Wprowadzenie w świat Wikipedii, filary Wikipedii, założenia, idea. Poznanie rysu historycznego, ważnych postaci związanych z ruchem. 

Spotkanie 2

data 27.03. 2024 

godzina 18:30 - 20:00 

miejsce: ClickMeeting

Zakres tematyczny spotkania: Rozpoczynanie pracy nad artykułem, co to jest brudnopis, jak wstawiać przypisy, jak opublikować artykuł w przestrzeni Wikipedii. 

Spotkanie 3 

data: 24.04. 2024 

godzina 18:30 - 20:00 

miejsce: ClickMeeting 

Zakres tematyczny spotkania: Wikimedia Commons - jak dodać zdjęcie do artykułu w Wikipedii. Jak pobrać i jak dodać zdjęcia do Wikimedia Commons. Przeszukiwanie Wikimedia Commons. Prawa autorskie w świecie Wikimediów. 

Spotkanie 4

data: 22.05.2024 

godzina 18:30 - 20:00 

miejsce: ClickMeeting

Zakres tematyczny spotkania: Wikidane - czyli krok w przyszłość. Czym są Wikidane, czemu służą i co potrafią, a także jak je dodawać oraz wykorzystywać w edukacji. 

Spotkanie 5 

data: 19.06. 2024

godzina: 18:30 - 20:00 

miejsce: ClickMeeting 

Zakres tematyczny spotkania: Społeczność Wikimedia - czyli jak żyć dalej i co to jest kawiarenka? O pomysłach na dalszą aktywność w świecie Wikimediów.