Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: "From Frames to Games", 08-10.02.2023

Zapraszamy na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 8-10 lutego 2023 r. (trzy wieczorne spotkania). 

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli pracujących z uczniami z klas I-IV szkoły ponadpodstawowej, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning - Katarzyny Siwczak, zrealizować swój pierwszy projekt.

Opis proponowanego projekt:

"From Frames to Games"

The eTwinning project entitled From Frames to Games is aimed at secondary school students aged 15-19. The project participants will learn how to use various elements of gamification to make the learning process more attractive and to increase motivation to study. They will also create their own educational games that will be shared with others. The participating educators teaching various subjects will guarantee the project’s multidisciplinary dimension that will lead, in turn, to increasing our students’ knowledge in numerous fields. Working in international teams our students will also develop their communication and collaboration skills and while taking up project challenges they will develop creativity, problem-solving and critical thinking skills. 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.


WARUNKI UDZIAŁU

1. Znajomość języka angielskiego w sposób umożliwiający pracę projektową. Uwaga: seminarium będzie prowadzone w języku polskim, a projekt w języku angielskim. 

2. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

3. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

W pierwszej kolejności do nauczycieli pracujących z uczniami z klas I-IV szkoły ponadpodstawowej.

4. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz projekcie eTwinning realizowanym po jego zakończeniu.


Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). 

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi i ukończy z powodzeniem realizację projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie po zakończeniu projektu.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium.


Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu zielonego odnośnika "Zarejestruj się na wydarzenie" znajdującego się na niniejszej stronie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 lutego 2023r. o godzinie 23:59.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: aleksandra.wozniak@frse.org.pl.

 

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule ClickMeeting Online
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program

Dzień 1

Środa 8.02.2023


18:00 - 19:30

rozwiń Wprowadzenie do programu eTwinning oraz platforma European School Education Platform

Podczas pierwszego spotkania poznasz założenia program eTwinning, dowiesz się, w jaki sposób wspiera on doskonalenie zawodowe nauczycieli i jak włączyć aktywności projektowe w proces dydaktyczno-wychowawczy na przedszkolnym i wczesnoszkolnym etapie edukacji. W toku pracy na platformie European School Education Platform sprawdzisz jak zmodyfikować własny profil, aby stał się atrakcyjny dla potencjalnych partnerów eTwinning w przyszłości, a następnie zaprosisz uczestników szkolenia do swoich kontaktów. Weźmiesz udział w procesie zakładania projektu, poznając przy tym możliwości zarządzania projektem z poziomu platformy European School Education Platform.
Katarzyna Siwczak, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie śląskim

Dzień 2

Czwartek 9.02.2023


18:00 - 19:30

rozwiń Twinspace projektu

W trakcie drugiego dnia seminarium nauczysz się korzystać z platformy Twinspace, służącej do udostępniania rezultatów działań projektowych. Dowiesz się, jak stworzyć strony i osadzić w nich wykreowane w projekcie zasoby. Poznasz założenia efektywnej współpracy i komunikacji w czasie realizacji projektu. Wspólnie z pozostałymi uczestnikami szkolenia zaplanujemy własne działania projektowe.
Katarzyna Siwczak, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie śląskim

Dzień 3

Piątek 10.02.2023


18:00 - 19:30

rozwiń Aktywności w projekcie

Ostatnie spotkanie seminarium poświęcimy wybranym narzędziom, przydatnym do zrealizowania lub publikacji proponowanych działań projektowych. Dowiesz się, na co warto zwrócić uwagę podczas planowania aktywności dzieci/uczniów w projekcie oraz jak zorganizować współpracę, aby projekt był wartościowy pod względem merytorycznym, i angażujący społeczność uczniów i nauczycieli. Zaplanujesz swój zakres działań w projekcie, zadasz wszelkie potrzebne pytania, by rozwiać ewentualne wątpliwości co do jego przebiegu. Ostatni dzień seminarium będzie równocześnie początkiem krótkiego, realizowanego wspólnie projektu eTwinning. Mam nadzieję, że okaże się on dla Ciebie ciekawym doświadczeniem, motywującym do samodzielnej realizacji projektów krajowych i międzynarodowych już w niedalekiej przyszłości.
Katarzyna Siwczak, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie śląskim

Informacje dodatkowe

Wydarzenie w całości odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Termin seminarium: 8-10 lutego 2023 roku*
Trzy spotkania online w godzinach: 18:00 - 19:30 

Certyfikaty: wysłane będą mailowo do osób, które ukończą projekt.

* obowiązek udziału we WSZYSTKICH spotkaniach