Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: "Bioróżnorodność wokół nas", 2-4 października 2023 r.

Zapraszamy na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 2-4 październik 2023 r. (trzy wieczorne spotkania). 

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli pracujących z uczniami szkół średnich, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning - Katarzyna Sopolińska, zrealizować swój pierwszy projekt.


Opis proponowanego projekt:

"Bioróżnorodność wokół nas"

Projekt przeznaczony dla uczniów szkół średnich interesujących się biologią i lubiących prowadzić obserwacje przyrody.
Przewidywany czas trwania: 4 miesiące.
Podczas projektu uczniowie dowiedzą się czym jest bioróżnorodność, zdefiniują gatunki endemiczne i inwazyjne. Zbadają wpływ zanieczyszczenia środowiska na najbliższe otoczenie pod względem różnorodności biologicznej. Zapoznają się  z unijną strategią na rzecz różnorodności biologicznej, która ma na celu skierowanie różnorodności biologicznej w Europie na ścieżkę odbudowy do 2030 r. i zawiera konkretne działania i zobowiązania. Jest to kompleksowy, ambitny i długoterminowy plan mający na celu ochronę przyrody i odwrócenie degradacji ekosystemów. 
Uczniowie będą pracować w zespołach międzyszkolnych wykorzystując nowoczesne technologie.
 

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.


WARUNKI UDZIAŁU

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

W pierwszej kolejności zapraszamy nauczycieli pracujących z uczniami szkół średnich.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz projekcie eTwinning realizowanym po jego zakończeniu.


Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). 

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi i ukończy z powodzeniem realizację projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie po zakończeniu projektu.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium.


Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu zielonego odnośnika "Zarejestruj się na wydarzenie" znajdującego się na niniejszej stronie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 26 września 2023r. o godzinie 23:59.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule ClickMeeting Online
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program seminarium

Dzień 1

Poniedziałek 2.10.2023


18:00 - 19:30

Wprowadzenie do programu eTwinning oraz platforma European School Education Platform


Dzień 2

Wtorek 3.10.2023


18:00 - 19:30

Twinspace projektu


Dzień 3

Środa 4.10.2023


18:00 - 19:30

Aktywności w projekcie


Informacje dodatkowe

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Termin seminarium: 2-4 października 2023 roku*
Trzy spotkania online w godzinach: 18:00 - 19:30 

Certyfikaty: wysłane będą mailowo do osób, które ukończą projekt.

* obowiązek udziału we WSZYSTKICH spotkaniach.

Link do wydarzenia otrzymają Państwo dopiero po zatwierdzeniu zgłoszenia.