Mój pierwszy projekt eTwinning z Ambasadorem: "Mosty Życzliwości", 6-8 października 2023 r.

BRAK MIEJSC na seminarium. Wypełniając formularz, zapisujesz się na listę rezerwową.


Zapraszamy na bezpłatne seminarium online, które odbędzie się w dniach 6-8 listopada 2023 r. (trzy wieczorne spotkania). 

Wydarzenie w całości realizowane jest w formie online. Skierowane jest w pierwszej kolejności do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, wychowawców klas 4-8, nauczycieli bibliotek, świetlic oraz pedagogów-terapeutów, którzy nie mają doświadczenia w realizacji projektów eTwinning i chcieliby, pod opieką ambasadora programu eTwinning - Marleny Kowalskiej, zrealizować swój pierwszy projekt.


Opis proponowanego projekt:

"Mosty życzliwości"

Projekt skierowany do nauczycieli przedmiotów humanistycznych, wychowawców klas 4-8, nauczycieli bibliotek, świetlic oraz pedagogów-terapeutów.  

Głównym celem projektu będzie budowanie wzajemnego zrozumienia i szacunku pomiędzy uczniami różnych szkół oraz promowanie wartości takich jak życzliwość, empatia i współpraca. Postaramy się również zwiększyć świadomości uczniów na temat różnorodności kulturowej i społecznej we współczesnym świecie.

Razem będziemy zastanawiali się nad tym, czym jest dla nas życzliwość - wywiady w lokalnym środowisku, zbierzemy wartościowe działania wolontariackie - prezentacja, stworzymy biblioteczkę „życzliwych lektur” oraz sami napiszemy opowiadanie o życzliwości, wzajemnie będziemy obdarowywać się małymi gestami życzliwości. Pomogą nam w tym proste narzędzia TIK z pakietu narzędzi Google i Microsoft 365.

Projekt związany jest ze świętowaniem Dnia Życzliwości, który przypada na 21 listopada. Razem będziemy działali do końca roku 2023.

Zapraszam, Marlena Kowalska

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia, a w razie pytań zapraszamy do kontaktu.


Warunki udziału

WARUNKI UDZIAŁU

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

W pierwszej kolejności zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych, wychowawców klas 4-8, nauczycieli bibliotek, świetlic oraz pedagogów-terapeutów

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz projekcie eTwinning realizowanym po jego zakończeniu.


Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). 

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi i ukończy z powodzeniem realizację projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie po zakończeniu projektu.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium.


Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu zielonego odnośnika "Zarejestruj się na wydarzenie" znajdującego się na niniejszej stronie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 1 listopada 2023r. o godzinie 23:59.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule ClickMeeting Online
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program

Dzień 1

Poniedziałek 6.11.2023


18:00 - 19:30

Wprowadzenie do programu eTwinning oraz platforma European School Education Platform


Dzień 2

Wtorek 7.11.2023


18:00 - 19:30

Twinspace projektu


Dzień 3

Środa 8.11.2023


18:00 - 19:30

Aktywności w projekcie


Informacje dodatkowe

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej.

Termin seminarium: 6-8 listopada 2023 roku*
Trzy spotkania online w godzinach: 18:00 - 19:30 

* obowiązek udziału we WSZYSTKICH spotkaniach.

Link do wydarzenia otrzymają Państwo dopiero po zatwierdzeniu zgłoszenia.