Stacjonarne seminarium programu eTwinning: „Mój pierwszy projekt z Ambasadorem”, Zielona Góra, 4-5/11/2023

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniach 4-5 listopada 2023 r. w Zielonej Górze. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej i jest bezpłatne.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli języków obcych (w podziale na 4 grupy warsztatowe):

  • nauczyciele języka angielskiego,
  • nauczyciele języka francuskiego i hiszpańskiego,
  • nauczyciele języka niemieckiego,
  • nauczyciele szkół specjalnych, integracyjnych, przyszpitalnych i wszystkich, którzy pracują z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie,

którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawym szkoleniu, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Zielonej Góry – nocleg w pokojach dwuosobowych z 4 na 5 listopada br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz proponowanymi pomysłami na projekt. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.


PROPONOWANE PROJEKTY:

 

  • Śniadanie  – czyli co Europejczycy jedzą o poranku  - projekt prowadzi Regina Smolin-Makuch (brak miejsc)

Projekt skierowany do nauczycieli szkół specjalnych, integracyjnych, przyszpitalnych i wszystkich, którzy pracują  z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. We wspólnym projektowaniu mile widziani są uczniowie II etapu edukacyjnego zarówno z lekką jak i umiarkowaną niepełnosprawnością, także z autyzmem. Świetnie, jeżeli włączą się nauczyciele języków obcych w szkołach specjalnych! 

Nadrzędne cele naszego projektowego działania to włączenie uczniów do działań praktycznych, rozwój ich kompetencji i umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych i świadomych nawyków żywieniowych, podniesienie kompetencji cyfrowych oraz integracja i stworzenie przestrzeni do współpracy nauczycieli i uczniów z SPE. 

Podczas projektowej przygody poznamy i zaprezentujemy śniadania z wybranych krajów europejskich, będziemy dzielić się inspiracjami, stworzymy wspólną książkę kucharską z przepisami do wykorzystania w placówkach czy rodzinach uczestników projektu wraz z mini słowniczkiem nazw produktów i potraw w różnych językach. Do książki wspólnie zaprojektujemy okładkę i stworzymy dodatkowo zbiór ciekawostek o wybranych potrawach i ich historii. Zakodujemy życzenia „Smacznego” w różnych językach. Dla utrwalenia zdobytych wiadomości wspólnie ułożymy quiz końcowy, a na pamiątkę i podsumowanie współpracy stworzymy film z działań w placówkach wszystkich partnerów projektu. Projektować będziemy 3 miesiące.

Widzimy się na warsztatach! Do zobaczenia!

Regina Smolin-Makuch

 

  • English for Good: in the world of well-being - projekt prowadzi Monika Mojsiejonek  (brak miejsc)

Projekt przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego uczących w klasach IV-VIII szkoły podstawowej

W ramach projektowych działań będziemy rozwijać kompetencje językowe, jednocześnie przyglądając się naszym emocjom. Pomogą nam w tym proste narzędzia TIK, dzięki którym zmienimy się w interaktywne awatary, stworzymy przydatne ankiety czy kolorowe plakaty. Następnie wykorzystamy je, aby razem z projektowymi partnerami zbudować minikompendium skutecznych trików pomocnych w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Projektowa współpraca pozwoli nam lepiej poznać nie tylko naszych kolegów i koleżanki, ale i samych siebie.

Zapraszam, Monika Mojsiejonek.

 

  • Wohlstand beim Fremdsprachenlehren - Dobrostan w nauczaniu języków obcych - projekt prowadzi  Renata Zając

Projekt skierowany jest do nauczycieli języka niemieckiego uczących w klasach IV-VIII SP lub w klasach I-II szkoły ponadpodstawowej  

Słowo „dobrostan” to  połączenie dwóch  słów „dobry” i „stan”. Łączy się z psychologią pozytywną. Skupia się na tym co sprawia, że ludzie są szczęśliwi i spełnieni. Kiedy mówimy o dobrostanie mamy na myśli dobre samopoczucie, poczucie emocjonalnego szczęścia i równowagi. Celem naszego projektu jest promowanie dobrostanu uczniów i nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i praktyk, rozwijanie umiejętności emocjonalnych oraz tworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska w szkołach partnerskich.

Realizacja projektu przewidziana jest na 3 miesiące. Wykonamy plakaty promujące zdrowy styl życia, zapytamy swoich uczniów o ich samopoczucie oraz wykonamy komiksy poświęcone zainteresowaniom w czasie wolnym. Nazwiemy nasze emocje i poznamy sposoby na radzenie sobie z nimi.

Zapraszam, Renata Zając.
 

Języki romańskie na dobrost@n w szkole (Lenguas  románicas para bienestar en la escuel@, Les langues romaines pour le bien-être @ l’école) - projekt prowadzi  Wioletta Sosnowska

Zapraszam nauczycieli języków francuskiego i hiszpańskiego. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII–VIII szkoły podstawowej bądź klas I-II szkoły ponadpodstawowej, zaplanowany jest na 3 miesiące.

Nauka języka obcego i nie tylko, jest o wiele bardziej efektywna, jeśli odbywa się w sprzyjających warunkach. Bezpieczne i pełne troski środowisko uczenia się sprzyja pozytywnym relacjom i poczuciu przynależności wśród wszystkich uczniów. Nasze działania projektowe będą związane z kształtowaniem podstawowych kompetencji językowych w kontekście dobrostanu ucznia, z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie nie tylko poznają się między sobą, ale wyrażą siebie i swoje emocje w kontekście różnych działań projektowych. Uczniowie uczestniczący w projekcie przedstawią za pomocą narzędzi TIK (film/prezentacja/plakat/zdjęcie, itp.) to, co sprawia im (lub może sprawić) radość i dlaczego. Wymyślimy receptę na dobrostan w szkole i będziemy wspólnie świętować „Światowy dzień życzliwości”.

Serdecznie zapraszam, Wioletta Sosnowska


WARUNKI UDZIAŁU:

 

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele bez doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.


Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych wykładach oraz warsztatach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). 

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi i ukończy z powodzeniem realizację projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie po zakończeniu projektu.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium.


Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu zielonego odnośnika "Zarejestruj się na wydarzenie" znajdującego się na niniejszej stronie.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 25 października 2023, do godziny 23:59.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule Zielona Góra, Grape Town Hotel
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program seminarium

Dzień 1

Sobota 4.11.2023

Sesje plenarne

09:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:05

Oficjalne otwarcie - Krajowe Biuro eTwinning

10:05 - 10:30

Wprowadzenie do eTwinning, możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego w programie - Monika Regulska, Krajowe Biuro eTwinning

10:30 - 11:00

Prezentacja działań eTwinningowych - Regina Smolin-Makuch, Renata Zając, Monika Mojsiejonek, Wioletta Sosnowska

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:30

rozwiń Dobro – stan? Słów kilka o wpływie psychofizycznego stanu nauczyciela na efektywność jego pracy

Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na warsztat dotyczący dobrostanu nauczyciela. Ostatnio wiele słyszymy na temat kryzysu, którego doświadczają polskie szkoły. Aby wspomóc komfort psychiczny dzieci i młodzieży, powstaje wiele programów profilaktycznych. Warto pamiętać, że kolejną ważną grupą społeczną w jednostkach oświatowych, są nauczyciele. To oni kierują procesami edukacyjnymi. Pozytywne nastawienie nauczycieli, pasja i dobrostan wpływają bezpośrednio na relacje z uczniami. Czym więc jest dobrostan? I czy na pewno jest „stanem”? Co jest składową cebulowej teorii szczęścia? Z wykładu dowiecie się Państwo, dlaczego w pracy nauczyciela należy pamiętać o zaspokajaniu podstawowych potrzeb człowieka. Poznacie piramidę potrzeb pracowników pedagogicznych. Zrozumiecie, w jakim stopniu psychofizyczny stan nauczyciela wpływa na jakość jego pracy. Uświadomicie sobie, w jaki sposób należy dbać o siebie, aby móc dbać o innych. Dostaniecie narzędzia do pracy nad własnym dobrostanem. Serdecznie zapraszam. Milena Drąg
Milena Drąg, Prelegentka

Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
12:30 - 12:35

rozwiń Podział na grupy warsztatowe

Śniadanie – czyli co Europejczycy jedzą o poranku - projekt poprowadzi Regina Smolin-Makuch
Projekt skierowany do nauczycieli szkół specjalnych, integracyjnych, przyszpitalnych i wszystkich, którzy pracują z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. We wspólnym projektowaniu mile widziani są uczniowie II etapu edukacyjnego zarówno z lekką jak i umiarkowaną niepełnosprawnością, także z autyzmem. Świetnie jeżeli włączą się nauczyciele języków obcych w szkołach specjalnych! Nadrzędne cele naszego projektowego działania to włączenie uczniów do działań praktycznych, rozwój ich kompetencji i umiejętności w zakresie czynności samoobsługowych i świadomych nawyków żywieniowych, podniesienie kompetencji cyfrowych oraz integracja i stworzenie przestrzeni do współpracy nauczycieli i uczniów z SPE. Podczas projektowej przygody poznamy i zaprezentujemy śniadania z wybranych krajów europejskich, będziemy dzielić się inspiracjami, stworzymy wspólną książkę kucharską z przepisami do wykorzystania w placówkach czy rodzinach uczestników projektu wraz z mini słowniczkiem nazw produktów i potraw w różnych językach. Do książki wspólnie zaprojektujemy okładkę i stworzymy dodatkowo zbiór ciekawostek o wybranych potrawach i ich historii. Zakodujemy życzenia „Smacznego” w różnych językach. Dla utrwalenia zdobytych wiadomości wspólnie ułożymy quiz końcowy, a na pamiątkę i podsumowanie współpracy stworzymy film z działań w placówkach wszystkich partnerów projektu. Projektować będziemy 3 miesiące.
Regina Smolin-Makuch, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie lubuskim
English for Good: in the world of well-being - projekt poprowadzi Monika Mojsiejonek
Projekt przeznaczony dla nauczycieli języka angielskiego uczących w klasach IV-VIII szkoły podstawowej W ramach projektowych działań będziemy rozwijać kompetencje językowe, jednocześnie przyglądając się naszym emocjom. Pomogą nam w tym proste narzędzia TIK, dzięki którym zmienimy się w interaktywne awatary, stworzymy przydatne ankiety czy kolorowe plakaty. Następnie wykorzystamy je, aby razem z projektowymi partnerami zbudować minikompendium skutecznych trików pomocnych w radzeniu sobie z trudnymi emocjami. Projektowa współpraca pozwoli nam lepiej poznać nie tylko naszych kolegów i koleżanki, ale i samych siebie.
Monika Mojsiejonek, Ambasadorka eTwinning w województwie lubuskim
Wohlstand beim Fremdsprachenlehren - Dobrostan w nauczaniu języków obcych - projekt prowadzi Renata Zając
Projekt skierowany jest do nauczycieli języka niemieckiego uczących w klasach IV-VIII SP lub w klasach I-II szkoły ponadpodstawowej Słowo „dobrostan” to  połączenie dwóch  słów „dobry” i „stan”. Łączy się z psychologią pozytywną. Skupia się na tym co sprawia, że ludzie są szczęśliwi i spełnieni. Kiedy mówimy o dobrostanie mamy na myśli dobre samopoczucie, poczucie emocjonalnego szczęścia i równowagi. Celem naszego projektu jest promowanie dobrostanu uczniów i nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i praktyk, rozwijanie umiejętności emocjonalnych oraz tworzenie przyjaznego i wspierającego środowiska w szkołach partnerskich. Realizacja projektu przewidziana jest na 3 miesiące. Wykonamy plakaty promujące zdrowy styl życia, zapytamy swoich uczniów o ich samopoczucie oraz wykonamy komiksy poświęcone zainteresowaniom w czasie wolnym. Nazwiemy nasze emocje i poznamy sposoby na radzenie sobie z nimi.
Renata Zając, Ambasadorka programu eTwinning, Trenerka kursów online
Języki romańskie na dobrost@n w szkole (Lenguas románicas para bienestar en la escuel@, Les langues romaines pour le bien-être @ l’école)
Zapraszamy nauczycieli języków francuskiego i hiszpańskiego. Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas VII – VIII szkoły podstawowej bądź klas I-II szkoły ponadpodstawowej, zaplanowany jest na 3 miesiące. Nauka języka obcego i nie tylko, jest o wiele bardziej efektywna, jeśli odbywa się w sprzyjających warunkach. Bezpieczne i pełne troski środowisko uczenia się sprzyja pozytywnym relacjom i poczuciu przynależności wśród wszystkich uczniów. Nasze działania projektowe będą związane z kształtowaniem podstawowych kompetencji językowych w kontekście dobrostanu ucznia, z wykorzystaniem narzędzi TIK. Uczniowie nie tylko poznają się między sobą, ale wyrażą siebie i swoje emocje w kontekście różnych działań projektowych. Uczniowie uczestniczący w projekcie przedstawią za pomocą narzędzi TIK (film/prezentacja/plakat/zdjęcie, itp.) to, co sprawia im (lub może sprawić) radość i dlaczego. Wymyślimy receptę na dobrostan w szkole i będziemy wspólnie świętować „Światowy dzień życzliwości”.
Wioletta Sosnowska, Ambasadorka programu eTwinning
12:35 - 13:30

Przerwa obiadowa w restauracji hotelowej

13:30 - 15:30

Narzędzia programu eTwinning – platforma ESEP - Regina Smolin-Makuch, Renata Zając, Monika Mojsiejonek, Wioletta Sosnowska

15:30 - 15:45

Przerwa kawowa

15:45 - 16:45

Omówienie i zakładanie projektów - Regina Smolin-Makuch, Renata Zając, Monika Mojsiejonek, Wioletta Sosnowska

19:00 - 20:00

Kolacja w restauracji hotelowej


Dzień 2

Niedziela 5.11.2023

Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
09:00 - 10:30

Narzędzia programu eTwinning – TwinSpace - Regina Smolin-Makuch, Renata Zając, Monika Mojsiejonek, Wioletta Sosnowska

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa (czas na wymeldowanie)

11:00 - 12:30

Organizacja pracy projektowej - Regina Smolin-Makuch, Renata Zając, Monika Mojsiejonek, Wioletta Sosnowska

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:15

Narzędzia TIK w projekcie eTwinning - Regina Smolin-Makuch, Renata Zając, Monika Mojsiejonek, Wioletta Sosnowska

14:15 - 14:30

Wręczenie certyfikatów i zakończenie seminarium - Krajowe Biuro eTwinning

14:30 - 15:30

Zakończenie wydarzenia, obiad w restauracji hotelowej


Lokalizacja

Mapa

Zielona Góra, Grape Town Hotel
al. Wojska Polskiego 79
65-762 Zielona Góra, woj. lubuskie