Polish-French Bilateral eTwinning Seminar: "My first project with an eTwinning Ambassador", 26-28 January 2024

Zapraszamy na polsko-francuskie seminarium międzynarodowe, które odbędzie się w dniach 26-28 stycznia 2024 r. w Gdyni. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej i jest bezpłatne.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning pod okiem doświadczonych ambasadorów programu. Całość wydarzenia oraz późniejsze projekty prowadzone będą w języku angielskim

Proponujemy udział w jednej z czterech grup skierowanych do nauczycieli:

  1. edukacji przedszkolnej (wiek uczniów 3-6 lat),
  2. języka angielskiego pracujących z uczniami w wieku 11-13 lat,
  3. dowolnego przedmiotu pracujących z uczniami w wieku 12-15 lat,
  4. dowolnego przedmiotu pracujących z uczniami w wieku 15-19 lat.

Zainteresowanych udziałem nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz proponowanymi dla każdej z grup pomysłami na projekt

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawym szkoleniu, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Gdyni – dwa noclegi w pokojach jednoosobowych z 26 na 27 oraz z 27 na 28 stycznia 2024 r. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.


PROPONOWANE PROJEKTY:

Grupy projektowe poprowadzą polscy ambasadorzy (we współpracy z francuskimi ambasadorami) Warsztaty oraz projekty prowadzone będą w języku angielskim. 

 

Projekt skierowany do nauczycieli edukacji przedszkolnej (wiek uczniów 3-6 lat). 

This project will allow us to explore the importance of good sleep. After all, good sleep is needed by everyone - human beings, all living creatures, and nature itself! Through cross-curricular collaborative activities, such as creating a lullaby, a snoring orchestra, sound painting, or guessing moon dialogues, or singing together in English, children will develop competences in Literacy, Art, Maths, as well as social relations. From the variety of activities possible, the group will choose preferable ones during the onsite meeting. We hope that the project can be an opportunity to discover the priceless and underestimated value of good sleep (and rest) for the development and comfort of life. Let's have fun together and sleep well!

Duration:  January - May 2024

 

Projekt skierowany do nauczycieli języka angielskiego pracujących z uczniami w wieku 11-13 lat. 

Embarking on an incredible eTwinning journey! Students from France and Poland are joining forces to create collaborative detective stories. Immerse yourself in the rich tapestry of English-speaking countries' cultures as we weave their unique elements into our narratives. Let the creative exchange begin, fostering language skills and cultural connections. Join us on this international storytelling adventure! 

Duration: c.a 3 months

 

Projekt skierowany do nauczycieli dowolnego przedmiotu pracujących z uczniami w wieku 12-15 lat. 

How can teenagers work on their emotions to feel better at school and at home ? While working on this project, pupils will practise and create activities to express their emotions and invent short stories for children based on emotions. 

Together, pupils will get to know each other through emotional written portraits and illustrate them, they will create a collaborative emotional weather forecast to help them express their emotions, they will exchange ideas in the forum to find solutions to feel better and make posters out of their ideas, they will invent a character’s name who will be the super-hero of their stories (its picture could become the logo of the project) and they will create collaborative stories for children (with imposed elements). They will finally record their stories (with a background music). 

Duration: 3 months

 

Projekt skierowany do nauczycieli dowolnego przedmiotu pracujących z uczniami w wieku 15-19 lat. 

The eTwinning project ‘Walls & Calls’ is aimed at secondary school students (aged 15-19). The recurring theme of walls will enable the participants to increase their knowledge in an interdisciplinary way; we will concentrate on famous walls that are important from the historical and/or cultural perspective. The learning process will be enhanced by gamification. When working in international teams, students will discuss global and local problems that require our attention since, if not resolved, they would pose threats to youth’s wellbeing. Students will develop creativity by, among others, designing their own murals and, following Banksy’s words, “A wall is a big weapon,’ we will use the creations to prepare an educational exhibition entitled “Walls & Calls.”

Duration: 3 months


Warunki udziału w seminarium:

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

Udział w wydarzeniu międzynarodowym eTwinning typu seminarium po raz pierwszy. Zgłoszenia osób, które brały już udział w seminariach, będą rozpatrywane w drugiej kolejności.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia oraz projekcie eTwinning realizowanym po jego zakończeniu.

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wspólnie z partnerami zrealizują projekt we własnych placówkach wraz z uczniami.

4. Swobodna komunikacja w języku angielskim.

Seminarium oraz projekt w całości prowadzone będą w języku angielskim.

Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.


Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule Hotel Mercure Gdynia Centrum
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Agenda

Dzień 1

Piątek 26.01.2024

Sesje plenarne

15:00 - 16:00

Registration, lunch at the hotel restaurant

16:00 - 16:10

Welcome note - National Support Organizations

16:10 - 17:00

Introduction to eTwinning - National Support Organization

17:00 - 17:20

Coffee break

17:20 - 18:20

rozwiń Well-being at schools - Milena Drąg, Monika Mojsiejonek

Plenary session
Monika Mojsiejonek, Ambasadorka eTwinning w województwie lubuskim Milena Drąg, Prelegentka


18:20 - 18:30

rozwiń Creating project teams

Sen dodo (wellsleeping)
Projekt skierowany do nauczycieli edukacji przedszkolnej (wiek uczniów 3-6 lat). This project will allow us to explore the importance of good sleep. After all, good sleep is needed by everyone - human beings, all living creatures, and nature itself! Through cross-curricular collaborative activities, such as creating a lullaby, a snoring orchestra, sound painting, or guessing moon dialogues, or singing together in English, children will develop competences in Literacy, Art, Maths, as well as social relations. From the variety of activities possible, the group will choose preferable ones during the onsite meeting. We hope that the project can be an opportunity to discover the priceless and underestimated value of good sleep (and rest) for the development and comfort of life. Let's have fun together and sleep well! Duration: January - May 2024
Sophie Bouaouli, French eTwinning Ambassador Anna Krzyżanowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, moderatorka grupy "PrzedszkoleTwinning"
Mysteries Unveiled: Polish-French Collaborative Tales
Projekt skierowany do nauczycieli języka angielskiego pracujących z uczniami w wieku 11-13 lat. Embarking on an incredible eTwinning journey! Students from France and Poland are joining forces to create collaborative detective stories. Immerse yourself in the rich tapestry of English-speaking countries' cultures as we weave their unique elements into our narratives. Let the creative exchange begin, fostering language skills and cultural connections. Join us on this international storytelling adventure! Duration: c.a 3 months
Tatiana Rousseau, French eTwinning Ambassador Katarzyna Zawiła-Dudzik, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, Trenerka kursów online
Free your emotions!
Projekt skierowany do nauczycieli dowolnego przedmiotu pracujących z uczniami w wieku 12-15 lat. How can teenagers work on their emotions to feel better at school and at home ? While working on this project, pupils will practise and create activities to express their emotions and invent short stories for children based on emotions. Together, pupils will get to know each other through emotional written portraits and illustrate them, they will create a collaborative emotional weather forecast to help them express their emotions, they will exchange ideas in the forum to find solutions to feel better and make posters out of their ideas, they will invent a character’s name who will be the super-hero of their stories (its picture could become the logo of the project) and they will create collaborative stories for children (with imposed elements). They will finally record their stories (with a background music). Duration: 3 months
Laurence Langlois, French eTwinning Ambassador Barbara Maciejewska-N'sir, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
Walls & Calls
Projekt skierowany do nauczycieli dowolnego przedmiotu pracujących z uczniami w wieku 15-19 lat. The eTwinning project ‘Walls & Calls’ is aimed at secondary school students (aged 15-19). The recurring theme of walls will enable the participants to increase their knowledge in an interdisciplinary way; we will concentrate on famous walls that are important from the historical and/or cultural perspective. The learning process will be enhanced by gamification. When working in international teams, students will discuss global and local problems that require our attention since, if not resolved, they would pose threats to youth’s wellbeing. Students will develop creativity by, among others, designing their own murals and, following Banksy’s words, “A wall is a big weapon,’ we will use the creations to prepare an educational exhibition entitled “Walls & Calls.” Duration: 3 months
Claudine Coatanea, French eTwinning Ambassador Katarzyna Siwczak, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie śląskim

Sesje plenarne

18:20 - 20:00

Free time

20:00 - 21:00

Dinner at the hotel restaurant


Dzień 2

Sobota 27.01.2024

Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
09:00 - 10:30

rozwiń Ice-break activity, ESEP platform introduction (in project groups) - eTw ambassadors PL+FR

workshop session
Katarzyna Siwczak, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie śląskim Anna Krzyżanowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, moderatorka grupy "PrzedszkoleTwinning" Barbara Maciejewska-N'sir, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim Monika Mojsiejonek, Ambasadorka eTwinning w województwie lubuskim Katarzyna Zawiła-Dudzik, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, Trenerka kursów online
10:30 - 11:00

Coffee break

11:00 - 12:00

rozwiń Project planning and opening (in project groups) - eTw ambassadors PL+FR

workshop session
Anna Krzyżanowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, moderatorka grupy "PrzedszkoleTwinning" Katarzyna Siwczak, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie śląskim Barbara Maciejewska-N'sir, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim Monika Mojsiejonek, Ambasadorka eTwinning w województwie lubuskim Katarzyna Zawiła-Dudzik, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, Trenerka kursów online
12:00 - 13:00

Lunch at the hotel restaurant

13:00 - 14:30

rozwiń TwinSpace (in project groups) - eTw ambassadors PL+FR

workshop session
Katarzyna Zawiła-Dudzik, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, Trenerka kursów online Katarzyna Siwczak, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie śląskim Anna Krzyżanowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, moderatorka grupy "PrzedszkoleTwinning" Barbara Maciejewska-N'sir, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim Monika Mojsiejonek, Ambasadorka eTwinning w województwie lubuskim
14:30 - 15:00

Coffee break

15:00 - 16:30

rozwiń Organization of project work (in project groups) - eTw ambassadors PL+FR

workshop session
Katarzyna Siwczak, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie śląskim Anna Krzyżanowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, moderatorka grupy "PrzedszkoleTwinning" Barbara Maciejewska-N'sir, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim Monika Mojsiejonek, Ambasadorka eTwinning w województwie lubuskim Katarzyna Zawiła-Dudzik, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, Trenerka kursów online
16:30 - 17:30

Free time

17:30 - 20:30

Cultural Programme

20:30 - 22:00

Dinner outside of the hotel


Dzień 3

Niedziela 28.01.2024

Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
09:00 - 10:30

rozwiń ICT tools (in project groups) - eTw ambassadors PL+FR

workshop session
Katarzyna Zawiła-Dudzik, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, Trenerka kursów online Monika Mojsiejonek, Ambasadorka eTwinning w województwie lubuskim Barbara Maciejewska-N'sir, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim Anna Krzyżanowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie śląskim, moderatorka grupy "PrzedszkoleTwinning" Katarzyna Siwczak, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie śląskim
10:30 - 11:00

Coffee break ( checkout from the hotel)


Sesje plenarne

11:00 - 11:30

Quality in eTwinning projects - National Support Organization

11:30 - 11:40

Closing the seminar, certificates distribution - National Support Organization

11:40 - 13:00

Lunch and departure


Lokalizacja

Mapa

Hotel Mercure Gdynia Centrum
ul. Armii Krajowej 22
81-372 Gdynia, woj. pomorskie

Dodatkowe informacje dla uczestników

Termin zgłoszeń upływa w dniu 11 stycznia 2024 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnik pokrywa jedynie dojazd na miejsce wydarzenia oraz ewentualne koszty związane z parkowaniem. 

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu zielonego odnośnika znajdującego się na niniejszej stronie.

Zgłoszenie kandydatury poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w wydarzeniu. Potwierdzenie zaproszenia na seminarium wysyłamy oddzielną, automatyczną wiadomością e-mail z systemu konferencyjnego. W razie braku wiadomości, bardzo proszę o sprawdzenie skrzynki ze spamem i o kontakt na adres mailowy: mknap@frse.org.pl. 

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl do 11 stycznia 2024 r.

Do pobrania