Stacjonarne seminarium programu eTwinning: „Mój pierwszy projekt z Ambasadorem”, Poznań, 1-2 kwietnia 2023 r.

O SEMINARIUM:

 

Zapraszamy na seminarium, które odbędzie się w dniach 1-2 kwietnia 2023 r. w Poznaniu. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej i jest bezpłatne.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli (w podziale na 4 grupy warsztatowe):

  • wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej (jedna grupa),
  • pracujących z uczniami z klas IV-VIII szkoły podstawowej (trzy grupy),

którzy chcą rozpocząć pracę metodą projektu eTwinning.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawym szkoleniu, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Poznania – nocleg w pokojach dwuosobowych z 1 na 2 kwietnia br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz proponowanymi pomysłami na projekt. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.


PROPONOWANE PROJEKTY:

 

Projekt w formie gamifikacji skierowany do przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz świetlic szkolnych. 

Głównym założeniem projektu jest zainteresowanie otaczającą przyrodą i zmianami jakie zachodzą w niej wiosną. Uczniowie realizować będą zadania, które wplecione są w baśniową fabułę. Zadania będą wymagały aktywności ze wszystkich obszarów edukacji. Uczniowie chcąc wydostać się z zielonej krainy muszą wykonać przygotowane zadania. Pomagać im będzie tajemnicza postać. Podczas realizacji projektu wykonamy wiosenną mandalę, stworzymy portret bohatera projektu. Spacerując będziemy obserwować przyrodę i tropić skarby,  przygotujemy książkę online “Wiosenne przysłowia i powiedzenia”. Uczniowie będą szyfrować, kodować i ćwiczyć pamięć. Zapraszam!

 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII.

Pojęciem, które bezpośrednio wynika z obszarów oddziaływań ekoedukacji jest świadomość ekologiczna. Współcześnie słowo świadomość odnosi się do szeroko rozumianych funkcji kultury. Natomiast termin ekologia wprowadzony przez Ernesta Haeckela, ulegał próbom sprecyzowania.  Ekologia powinna być rozumiana jako nauka o interakcjach, a w konsekwencji przedmiotem jej badań stała się holistyczna struktura przyrody oraz wszystkie relacje pomiędzy poszczególnymi jej komponentami. W związku z tym w szkole należy mówić nie tylko o świadomości ekologicznej, ale ujmować ją w szerszym kontekście – kultury ekologicznej. Nasz projekt będzie opierał się na współpracy szkół w organizacji i praktycznym upowszechnianiem rezultatów projektu poprzez TwinSpace i wypracowane materiały, które związane są z zagadnieniami edukacji klimatycznej.

Podczas warsztatów określimy sylwetkę ucznia, który wykazuje się kulturą ekologiczną, a także jako prowadzący zaproponuję skuteczne narzędzia  do budowania wiedzy i umiejętności uczniów w tym zakresie. Wspólnie będziemy dzielić się naszym doświadczeniem. Efektem naszych działań będzie realizacja projektu The Blue Planet Day, w obrębie którego realizować będziemy podstawę programową nie tylko z przedmiotów science, ale także matematyki, informatyki, plastyki czy j. polskiego. W wyniku projektu powstaną inspiracyjne materiały związane z kodowaniem, odbędzie się konkurs na plakat projektu, a finałem wydarzeń będzie organizacja w klasie lub całej szkole dnia, podczas którego uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na niebiesko, z globusami w rękach, a nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat ochrony środowiska. Dzień Ziemi już tuż, tuż - 22.04. 

Do zobaczenia na warsztatach w Poznaniu!

 

Projekt skierowany jest do nauczycieli języka angielskiego klas IV - VIII szkół podstawowych, ale mogą w nim wziąć udział również nauczyciele innych przedmiotów. 

W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności z języka angielskiego oraz kompetencji cyfrowych. Tematyka projektu dotyczy zagadnień związanych z literatura, sztuką i kulturą opartą o wartości europejskie.


Dnia 23 kwietnia przypada Międzynarodowy Dzień Języka Angielskiego, jest to również dzień narodzin i śmierci Wiliama Szekspira. W związku z tym wydarzeniem, uczniowie podejmą próby pisania wierszy w języku angielskim, przedstawimy krótką inscenizację Romea i Julii (scena balkonowa) i nagramy wspólny film. W trakcie realizacji projektu, odbędzie się m.in. konkurs na logo projektu, uczniowie przygotują prezentacje na temat wybranych krajów anglojęzycznych, przygotujemy krótki quiz z wiedzy na temat wybranych krajów. Czas trwania projektu to ok. 2 miesiące. Zapraszam!
 

Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych – klasy IV–VI i ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie treści nauczania z zajęć artystycznych, socjologii, ekologii, języka polskiego, informatyki i języka angielskiego.   

Czy w obecnych czasach moda ma znaczenie dla nastolatków? Czy to co modne jest zawsze ładne i wygodne? Jak ubierały się do szkoły nasze babcie i nasi dziadkowie?  Podczas pracy nad projektem poznamy różnorodne style młodzieżowe we współczesnej i dawnej szkole, rodzaje materiałów i ich pochodzenie. Wspólnie stworzymy słowniczek pojęć związanych z ubraniami, również w języku angielskim. 

Nagramy krótkie filmy wideo z pokazów mody ekologicznej zorganizowanych dla społeczności szkolnej i wzbogacimy je ścieżką dźwiękową przygotowaną przez partnerskie szkoły. Zadania projektowe umożliwią uczniom rozwijać ich kompetencje kluczowe.  Zapraszam serdecznie.


WARUNKI UDZIAŁU:

 

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą nauczyciele bez doświadczenia w realizacji projektów eTwinning.

3. Gotowość do aktywnej współpracy w trakcie trwania szkolenia.


Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych wykładach oraz warsztatach i dołączą do realizacji wspólnie założonego w trakcie seminarium projektu eTwinning. 

Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa). 

Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na wszystkich spotkaniach i wykona zadania kursowe oraz aktywnie przystąpi i ukończy z powodzeniem realizację projektu eTwinning, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie po zakończeniu projektu.

Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium.


Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu zielonego odnośnika "Zarejestruj się na wydarzenie" znajdującego się na niniejszej stronie.

Termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do 22 marca 2023 r., do godziny 23:59.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule Novotel Poznań Malta
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program seminarium

Dzień 1

Sobota 1.04.2023

Sesje plenarne

10:00 - 10:50

Rejestracja uczestników

10:50 - 11:00

Oficjalne otwarcie - Krajowe Biuro eTwinning

11:00 - 11:30

Wprowadzenie do eTwinning, możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego w programie - Monika Regulska Krajowe Biuro eTwinning

11:30 - 11:50

Przerwa kawowa

11:50 - 12:30

Prezentacja działań eTwinningowych - Magdalena Goc, Maria Pirecka


Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
12:30 - 12:30

rozwiń Podział na grupy warsztatowe

Grasz w zielone? - projekt prowadzi Beata Adamska
Projekt w formie gamifikacji skierowany do przedszkolaków, uczniów klas I-III oraz świetlic szkolnych. Głównym założeniem projektu jest zainteresowanie otaczającą przyrodą i zmianami jakie zachodzą w niej wiosną. Uczniowie realizować będą zadania, które wplecione są w baśniową fabułę. Zadania będą wymagały aktywności ze wszystkich obszarów edukacji. Uczniowie chcąc wydostać się z zielonej krainy muszą wykonać przygotowane zadania. Pomagać im będzie tajemnicza postać. Podczas realizacji projektu wykonamy wiosenną mandalę, stworzymy portret bohatera projektu. Spacerując będziemy obserwować przyrodę i tropić skarby,  przygotujemy książkę online “Wiosenne przysłowia i powiedzenia”. Uczniowie będą szyfrować, kodować i ćwiczyć pamięć. Zapraszam!
Beata Adamska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
The Blue Planet Day - projekt prowadzi Tomasz Ordza
Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII. Pojęciem, które bezpośrednio wynika z obszarów oddziaływań ekoedukacji jest świadomość ekologiczna. Współcześnie słowo świadomość odnosi się do szeroko rozumianych funkcji kultury. Natomiast termin ekologia wprowadzony przez Ernesta Haeckela, ulegał próbom sprecyzowania. Ekologia powinna być rozumiana jako nauka o interakcjach, a w konsekwencji przedmiotem jej badań stała się holistyczna struktura przyrody oraz wszystkie relacje pomiędzy poszczególnymi jej komponentami. W związku z tym w szkole należy mówić nie tylko o świadomości ekologicznej, ale ujmować ją w szerszym kontekście – kultury ekologicznej. Nasz projekt będzie opierał się na współpracy szkół w organizacji i praktycznym upowszechnianiem rezultatów projektu poprzez TwinSpace i wypracowane materiały, które związane są z zagadnieniami edukacji klimatycznej. Podczas warsztatów określimy sylwetkę ucznia, który wykazuje się kulturą ekologiczną, a także jako prowadzący zaproponuję skuteczne narzędzia  do budowania wiedzy i umiejętności uczniów w tym zakresie. Wspólnie będziemy dzielić się naszym doświadczeniem. Efektem naszych działań będzie realizacja projektu The Blue Planet Day, w obrębie którego realizować będziemy podstawę programową nie tylko z przedmiotów science, ale także matematyki, informatyki, plastyki czy j. polskiego. W wyniku projektu powstaną inspiracyjne materiały związane z kodowaniem, odbędzie się konkurs na plakat projektu, a finałem wydarzeń będzie organizacja w klasie lub całej szkole dnia, podczas którego uczniowie przychodzą do szkoły ubrani na niebiesko, z globusami w rękach, a nauczyciele rozmawiają z uczniami na temat ochrony środowiska. Dzień Ziemi już tuż, tuż - 22.04. Do zobaczenia na warsztatach w Poznaniu!
Tomasz Ordza, Ambasador programu eTwinning w województwie wielkopolskim
Good fun in English - projekt prowadzi Sylwia Stasikowska
Projekt skierowany jest do nauczycieli języka angielskiego klas IV - VIII szkół podstawowych, ale mogą w nim wziąć udział również nauczyciele innych przedmiotów. W ramach projektu uczniowie będą mieli możliwość doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności z języka angielskiego oraz kompetencji cyfrowych. Tematyka projektu dotyczy zagadnień związanych z literatura, sztuką i kulturą opartą o wartości europejskie. Dnia 23 kwietnia przypada 'Międzynarodowy Dzień Języka Angielskiego', jest to również dzień narodzin i śmierci Wiliama Szekspira. W związku z tym wydarzeniem, uczniowie podejmą próby pisania wierszy w języku angielskim, przedstawimy krótką inscenizację Romea i Julii (scena balkonowa) i nagramy wspólny film. W trakcie realizacji projektu, odbędzie się m.in. konkurs na logo projektu, uczniowie przygotują prezentacje na temat wybranych krajów anglojęzycznych, przygotujemy krótki quiz z wiedzy na temat wybranych krajów. Czas trwania projektu to ok. 2 miesiące. Zapraszam!
Sylwia Stasikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
School Fashion - projekt prowadzi Barbara N'Sir
Projekt przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych – klasy IV–VI i ma charakter interdyscyplinarny. Łączy w sobie treści nauczania z zajęć artystycznych, socjologii, ekologii, języka polskiego, informatyki i języka angielskiego.  Czy w obecnych czasach moda ma znaczenie dla nastolatków? Czy to co modne jest zawsze ładne i wygodne? Jak ubierały się do szkoły nasze babcie i nasi dziadkowie? Podczas pracy nad projektem poznamy różnorodne style młodzieżowe we współczesnej i dawnej szkole, rodzaje materiałów i ich pochodzenie. Wspólnie stworzymy słowniczek pojęć związanych z ubraniami, również w języku angielskim. Nagramy krótkie filmy wideo z pokazów mody ekologicznej zorganizowanych dla społeczności szkolnej i wzbogacimy je ścieżką dźwiękową przygotowaną przez partnerskie szkoły. Zadania projektowe umożliwią uczniom rozwijać ich kompetencje kluczowe. Zapraszam serdecznie.
Barbara Maciejewska-N'sir, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
12:30 - 13:30

Przerwa obiadowa

13:30 - 15:15

Narzędzia programu eTwinning – platforma ESEP - Beata Adamska, Tomasz Ordza, Sylwia Stasikowska, Barbara N'Sir

15:15 - 15:30

Przerwa kawowa

15:30 - 16:30

Omówienie i zakładanie projektów - Beata Adamska, Tomasz Ordza, Sylwia Stasikowska, Barbara N'Sir

20:00 - 21:00

Kolacja


Dzień 2

Niedziela 2.04.2023

Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
09:00 - 10:30

Narzędzia programu eTwinning – TwinSpace - Beata Adamska, Tomasz Ordza, Sylwia Stasikowska, Barbara N'Sir

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa (czas na wymeldowanie z hotelu)

11:00 - 12:30

Organizacja pracy projektowej- - Beata Adamska, Tomasz Ordza, Sylwia Stasikowska, Barbara N'Sir

12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:15

Narzędzia TIK w projekcie eTwinning - Beata Adamska, Tomasz Ordza, Sylwia Stasikowska, Barbara N'Sir

14:15 - 14:30

Podsumowanie i zakończenie seminarium - Krajowe Biuro eTwinning

14:30 - 15:30

Obiad w restauracji hotelowej


Lokalizacja

Mapa

Novotel Poznań Malta
Termalna 5
61-028 Poznań, woj. wielkopolskie