Stacjonarne seminarium programu eTwinning dla dyrektorów placówek oświatowych, Częstochowa, 13-14 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy na seminarium dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2023r. w Częstochowie. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej i jest bezpłatne.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawym szkoleniu, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Częstochowy – nocleg ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym z 13 na 14 kwietnia br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Zainteresowanych dyrektorów/wicedyrektorów zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

WARUNKI UDZIAŁU:

 

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora w placówce oświatowej realizującej podstawę programową.

W pierwszej kolejności na wydarzenie przyjmowani będą dyrektorzy lub wicedyrektorzy bez doświadczenia w programie eTwinning. 


Dodatkowe informacje:

  • Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
  • Certyfikat zostanie wydany tylko i wyłącznie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach szkoleniowych. Certyfikat wystawiany jest bezpłatnie.
  • Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu zielonego odnośnika "Zarejestruj się na wydarzenie" znajdującego się na niniejszej stronie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 3 kwietnia 2023 r. o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, rekrutacja może zostać zakończona przed czasem.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule ARCHE HOTEL CZĘSTOCHOWA ul. Oleńki 20 42-200 Częstochowa, Polska
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program seminarium

Dzień 1

Czwartek 13.04.2023

Sesje plenarne

09:00 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:00

Oficjalne otwarcie, powitanie uczestników - Krajowe Biuro eTwinning, Kuratorium Oświaty w Katowicach

10:00 - 10:15

Program eTwinning - szansa i inspiracja dla śląskich szkół i placówek, Marzena Zabiegała - Kuratorium Oświaty w Katowicach

10:15 - 11:00

Programy eTwinning oraz Erasmus+ w szkole - korzyści dla placówki* - Monika Regulska, Olga Barcikowska

11:00 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:15

rozwiń Rozpoznawalność i promocja placówki poprzez innowacyjne projekty eTwinning - Dominika Wilk, Maria Pirecka, Jowita Królikowska

Podczas wykładu omówione zostaną dobre praktyki współpracy szkół z instytucjami samorządowymi, uczelniami wyższymi i mediami w ramach upowszechniania i promowania działań w odniesieniu do projektów realizowanych poprzez platformę eTwinning. Przybliżone zostaną sposoby kreowania wizerunku szkoły mające wpływ na zwiększenie zainteresowania placówką oraz jej promocję w środowisku lokalnym.
Dominika Wilk, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie świętokrzyskim Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim Maria Pirecka, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
12:15 - 13:00

rozwiń Awans zawodowy i edukacja włączająca z eTwinning - Zyta Czechowska

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany po 1 września 2022 r. w awansie zawodowych. Uporządkujemy stan prawny nauczycieli w trakcie stażu, w okresie przygotowania do zawodu i w okresie przepracowania. Opowiem o tym, jak zaplanować rozwój zawodowy z eTwinning w świetle zmian, jak monitorować realizację wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych oraz w jaki sposób podsumować staż, okresu przygotowania i przepracowania. W drugiej części wykładu przybliżone zostaną najważniejsze obszary, założenia i cele edukacji włączającej w polskim systemie edukacji. Zaprezentowane zostaną dobre praktyki dotyczące inkluzji z eTwinning, w zakresie projektów edukacyjnych i rozwoju zawodowego nauczycieli. Opowiem kto i w jakich obszarach realizuje cele i zadania edukacji włączającej, jak możemy wesprzeć nauczycieli i uczniów w zakresie edukacji włączającej oraz przedstawię dobre praktyki - inkluzja w projektach edukacyjnych.
Zyta Czechowska, Ambasadorka programu eTwinning
13:00 - 14:00

Obiad w restauracji hotelowej


Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
14:00 - 15:30

rozwiń Sesje warsztatowe nr 1 - uczestnik wybiera jeden z 4 warsztatów

Dwujęzyczność w przedszkolu - innowacyjne podejście do nauki języka obcego
W trakcie warsztatów zapoznasz się z wymaganiami formalnymi do tworzenia oddziałów dwujęzycznych w szkołach, porozmawiamy o innowacjach pedagogicznych i zastanowimy się w sposobem wprowadzania dwujęzycznego podejścia w przedszkolu i klasach I-VI SP. Porozmawiamy dlaczego warto wcześnie zaczynać przygodę z drugim językiem analizując modele/ sposoby na dwujęzyczne nauczanie. Pochylimy się wspólnie nad przykładami projektów eTwinning, jako sposobów na rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności. Nie zabraknie też przykładów projektów Erasmus+, w tym tych dotyczących podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej (KA1 i KA2).
Dominika Wilk, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie świętokrzyskim
Innowacyjne i kreatywnie w szkole? Czyli o tym, jak zaprosić nauczycieli do efektywnego działania
W trakcie warsztatu wspólnie zastanowimy się co możemy zrobić w swoim środowisku, w swojej klasie, szkole i w jaki sposób możemy redefiniować swoje podstawowe zadania, budzić w sobie i uczniach potrzebę osobistego rozwoju oraz opierać edukację na relacjach i działaniu.
Ewa Radanowicz, ekspert
Synergia programów eTwinning i Erasmus+
Uczestnicy sesji „Synergia eTwinning i Erasmus +” dowiedzą się jak wykorzystać projekty eTwinning podczas realizacji projektów Erasmus + oraz poznają różnice i podobieństwa programów. Zostaną zapoznani z priorytetami horyzontalnymi programu Erasmus Plus na lata 2021-2027, akcjami dedykowanymi szkołom oraz odwiedzą platformę, gdzie można aplikować o środki w ramach programu Erasmus + . Uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z realizacją współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem programu eTwinning i Erasmus+.
Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim
/Moduł I/ Wirtualne biurko dyrektora szkoły - cztery przydatne narzędzia, które warto znać i polubić (Ten moduł kierowany jest do dyrektorów, którzy nie mieli dotychczas styczności z Google Workspace, Nearpod, Canva i MURAL)
I. Moduł pierwszy kierowany jest do dyrektorów, którzy nie mieli dotychczas styczności z Google Workspace, Nearpod, Canva i MURAL. Podczas warsztatów w przyjazny sposób zostaną zaprezentowane wszystkie cztery narzędzia. Uczestnik zostanie przeprowadzony przez proces zakładania konta i zapoznany z możliwościami wykorzystania tych narzędzi. Warsztat kierowany jest do dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów, jako menedżerów, nauczycieli, ale przede wszystkim osób odpowiadających za jakościowy rozwój szkoły. Dyrektor jako wszechstronnie przygotowany fachowiec w dziedzinie edukacji i zarządzania, a także kreator rzeczywistości edukacyjnej zna i podejmuje ważne zadania stojące przed szkołą. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną narzędzia przydatne w bieżącej pracy dyrektora szkoły i pracy projektowej, których kluczowym elementem jest umiejętność współpracy i zespołowego rozwiązywania problemów. Zawartość merytoryczna warsztatu - wykorzystanie narzędzi: Google Workspace (szczegółowo omówione zostaną dwie usługi przydatne w pracy dyrektora: Dokumenty/Google Docs i Formularze/Google Forms), Nearpod, Canva, MURAL w zarządzaniu zespołem ludzkim i projektami w szkole. Udział w warsztacie pozwoli uczestnikowi udoskonalić warsztat pracy dyrektora szkoły/przedszkola, a także umożliwi rozwinięcie kompetencji cyfrowych i kierowniczych.
Maria Pirecka, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
15:30 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 17:30

rozwiń Sesje warsztatowe nr 2 - uczestnik wybiera jeden z 4 warsztatów

Dwujęzyczność w przedszkolu - innowacyjne podejście do nauki języka obcego
W trakcie warsztatów zapoznasz się z wymaganiami formalnymi do tworzenia oddziałów dwujęzycznych w szkołach, porozmawiamy o innowacjach pedagogicznych i zastanowimy się w sposobem wprowadzania dwujęzycznego podejścia w przedszkolu i klasach I-VI SP. Porozmawiamy dlaczego warto wcześnie zaczynać przygodę z drugim językiem analizując modele/ sposoby na dwujęzyczne nauczanie. Pochylimy się wspólnie nad przykładami projektów eTwinning, jako sposobów na rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie wielojęzyczności. Nie zabraknie też przykładów projektów Erasmus+, w tym tych dotyczących podnoszenia kompetencji kadry pedagogicznej (KA1 i KA2).
Dominika Wilk, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie świętokrzyskim
Innowacyjne i kreatywnie w szkole? Czyli o tym, jak zaprosić nauczycieli do efektywnego działania
W trakcie warsztatu wspólnie zastanowimy się co możemy zrobić w swoim środowisku, w swojej klasie, szkole i w jaki sposób możemy redefiniować swoje podstawowe zadania, budzić w sobie i uczniach potrzebę osobistego rozwoju oraz opierać edukację na relacjach i działaniu.
Ewa Radanowicz, ekspert
Synergia programów eTwinning i Erasmus+
Uczestnicy sesji „Synergia eTwinning i Erasmus +” dowiedzą się jak wykorzystać projekty eTwinning podczas realizacji projektów Erasmus + oraz poznają różnice i podobieństwa programów. Zostaną zapoznani z priorytetami horyzontalnymi programu Erasmus Plus na lata 2021-2027, akcjami dedykowanymi szkołom oraz odwiedzą platformę, gdzie można aplikować o środki w ramach programu Erasmus + . Uzyskają odpowiedzi na nurtujące ich pytania związane z realizacją współpracy międzynarodowej z wykorzystaniem programu eTwinning i Erasmus+.
Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim
/Moduł II/ Wirtualne biurko dyrektora szkoły - cztery przydatne narzędzia, które warto znać i polubić (Ten moduł kierowany jest do dyrektorów, którzy mieli styczność z Google Workspace, Nearpod, Canva i MURAL)
II. Moduł drugi kierowany jest do dyrektorów, którzy w swojej pracy wykorzystują nowe technologie, w tym mieli styczność z wymienionymi narzędziami. Na przykładach z pracy własnej, uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane funkcjonalności powyższych narzędzi i konkretne rozwiązania do bezpośredniego zastosowania. Warsztat kierowany jest do dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów, jako menedżerów, nauczycieli, ale przede wszystkim osób odpowiadających za jakościowy rozwój szkoły. Dyrektor jako wszechstronnie przygotowany fachowiec w dziedzinie edukacji i zarządzania, a także kreator rzeczywistości edukacyjnej zna i podejmuje ważne zadania stojące przed szkołą. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną narzędzia przydatne w bieżącej pracy dyrektora szkoły i pracy projektowej, których kluczowym elementem jest umiejętność współpracy i zespołowego rozwiązywania problemów. Zawartość merytoryczna warsztatu - wykorzystanie narzędzi: Google Workspace (szczegółowo omówione zostaną dwie usługi przydatne w pracy dyrektora: Dokumenty/Google Docs i Formularze/Google Forms), Nearpod, Canva, MURAL w zarządzaniu zespołem ludzkim i projektami w szkole. Udział w warsztacie pozwoli uczestnikowi udoskonalić warsztat pracy dyrektora szkoły/przedszkola, a także umożliwi rozwinięcie kompetencji cyfrowych i kierowniczych.
Maria Pirecka, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
17:30 - 19:30

Konsultacje dla dyrektorów (dla chętnych)

20:00 - 21:00

Kolacja w restauracji hotelowej


Dzień 2

Piątek 14.04.2023

Sesje plenarne

09:00 - 09:45

Dobrostan czy Niedobrostan? Jak działać w kryzysie i nie tylko - Ewa Radanowicz

09:45 - 10:30

rozwiń Działalność innowacyjna poprzez projekty eTwinning - Agnieszka Ogiegło

Innowacja w rzeczywistości szkolnej? – definicje pojęcia, zakres, rodzaje innowacji. Jak wprowadzać innowację, korzyści z realizacji innowacji. Projekty eTwinning, jako przykłady działań innowacyjnych i inspiracje do wprowadzenia innowacji.
Agnieszka Ogiegło, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie dolnośląskim, moderatorka grupy "Programowanie z eTwinning"
10:30 - 11:00

Przerwa kawowa (wymeldowanie z hotelu)


Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
11:00 - 12:30

rozwiń Sesje warsztatowe nr 3 - uczestnik wybiera jeden z 4 warsztatów

Inspiratorium – dyrektorskie know-how, czyli jak w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnej technologii w szkole Sylwester Zasoński
Ostatnie 5 lat to skok technologiczny dla wielu podstawówek. W trakcie warsztatu postaram się pokazać dobre praktyki i przykłady cyfrowej transformacji szkoły, z własnego podwórka i nie tylko. Porozmawiamy o tym jakie narzędzia, w jaki sposób i na jakich przedmiotach mogą stać się wartością dodaną edukacji. Jak połączyć podstawę programową z zainteresowaniami uczniów, oraz co może zrobić dyrektor aby zachęcić nauczycieli do aktywnego wykorzystywania technologii.
Sylwester Zasoński, Ambasador programu eTwinning
Team-building- jak skutecznie zbudować międzyprzedmiotowy zespół projektowy w szkole
Podczas sesji „Team-building- jak skutecznie zbudować międzyprzedmiotowy zespół projektowy w szkole” uczestnicy dowiedzą się jaka różnica jest między zespołem a grupą. Poznają sposoby i etapy budowania zespołu, czynniki motywujące do pracy, cechy dobrego zespołu oraz zasady skutecznego przywództwa. Wspólnie zastanowią się jakie problemy mogą wystąpić w pracy zespołowej i jak je wyeliminować. Poznają narzędzia które można wykorzystać do pracy zespołowej podczas realizacji projektów eTwinning i Erasmus +. Uzyskają praktyczne podpowiedzi jak zbudować zespół projektowy w szkole.
Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim
/Moduł I/ Wirtualne biurko dyrektora szkoły - cztery przydatne narzędzia, które warto znać i polubić (Ten moduł kierowany jest do dyrektorów, którzy nie mieli dotychczas styczności z Google Workspace, Nearpod, Canva i MURAL)
I. Moduł pierwszy kierowany jest do dyrektorów, którzy nie mieli dotychczas styczności z Google Workspace, Nearpod, Canva i MURAL. Podczas warsztatów w przyjazny sposób zostaną zaprezentowane wszystkie cztery narzędzia. Uczestnik zostanie przeprowadzony przez proces zakładania konta i zapoznany z możliwościami wykorzystania tych narzędzi. Warsztat kierowany jest do dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów, jako menedżerów, nauczycieli, ale przede wszystkim osób odpowiadających za jakościowy rozwój szkoły. Dyrektor jako wszechstronnie przygotowany fachowiec w dziedzinie edukacji i zarządzania, a także kreator rzeczywistości edukacyjnej zna i podejmuje ważne zadania stojące przed szkołą. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną narzędzia przydatne w bieżącej pracy dyrektora szkoły i pracy projektowej, których kluczowym elementem jest umiejętność współpracy i zespołowego rozwiązywania problemów. Zawartość merytoryczna warsztatu - wykorzystanie narzędzi: Google Workspace (szczegółowo omówione zostaną dwie usługi przydatne w pracy dyrektora: Dokumenty/Google Docs i Formularze/Google Forms), Nearpod, Canva, MURAL w zarządzaniu zespołem ludzkim i projektami w szkole. Udział w warsztacie pozwoli uczestnikowi udoskonalić warsztat pracy dyrektora szkoły/przedszkola, a także umożliwi rozwinięcie kompetencji cyfrowych i kierowniczych.
Dobrostan – autodiagnoza i wdrożenie jako standard pracy przedszkola/szkoły
Opis warsztatu zostanie dodany niebawem.
Ewa Radanowicz, ekspert
12:30 - 13:00

Przerwa kawowa

13:00 - 14:30

rozwiń Sesje warsztatowe nr 4 - uczestnik wybiera jeden z 4 warsztatów

Inspiratorium – dyrektorskie know-how, czyli jak w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnej technologii w szkole Sylwester Zasoński
Ostatnie 5 lat to skok technologiczny dla wielu podstawówek. W trakcie warsztatu postaram się pokazać dobre praktyki i przykłady cyfrowej transformacji szkoły, z własnego podwórka i nie tylko. Porozmawiamy o tym jakie narzędzia, w jaki sposób i na jakich przedmiotach mogą stać się wartością dodaną edukacji. Jak połączyć podstawę programową z zainteresowaniami uczniów, oraz co może zrobić dyrektor aby zachęcić nauczycieli do aktywnego wykorzystywania technologii.
Sylwester Zasoński, Ambasador programu eTwinning
Team-building- jak skutecznie zbudować międzyprzedmiotowy zespół projektowy w szkole
Podczas sesji „Team-building- jak skutecznie zbudować międzyprzedmiotowy zespół projektowy w szkole” uczestnicy dowiedzą się jaka różnica jest między zespołem a grupą. Poznają sposoby i etapy budowania zespołu, czynniki motywujące do pracy, cechy dobrego zespołu oraz zasady skutecznego przywództwa. Wspólnie zastanowią się jakie problemy mogą wystąpić w pracy zespołowej i jak je wyeliminować. Poznają narzędzia które można wykorzystać do pracy zespołowej podczas realizacji projektów eTwinning i Erasmus +. Uzyskają praktyczne podpowiedzi jak zbudować zespół projektowy w szkole.
Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim
/Moduł II/ Wirtualne biurko dyrektora szkoły - cztery przydatne narzędzia, które warto znać i polubić (Ten moduł kierowany jest do dyrektorów, którzy mieli styczność z Google Workspace, Nearpod, Canva i MURAL)
II. Moduł drugi kierowany jest do dyrektorów, którzy w swojej pracy wykorzystują nowe technologie, w tym mieli styczność z wymienionymi narzędziami. Na przykładach z pracy własnej, uczestnikom spotkania zostaną zaprezentowane funkcjonalności powyższych narzędzi i konkretne rozwiązania do bezpośredniego zastosowania. Warsztat kierowany jest do dyrektorów przedszkoli i szkół wszystkich typów, jako menedżerów, nauczycieli, ale przede wszystkim osób odpowiadających za jakościowy rozwój szkoły. Dyrektor jako wszechstronnie przygotowany fachowiec w dziedzinie edukacji i zarządzania, a także kreator rzeczywistości edukacyjnej zna i podejmuje ważne zadania stojące przed szkołą. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną narzędzia przydatne w bieżącej pracy dyrektora szkoły i pracy projektowej, których kluczowym elementem jest umiejętność współpracy i zespołowego rozwiązywania problemów. Zawartość merytoryczna warsztatu - wykorzystanie narzędzi: Google Workspace (szczegółowo omówione zostaną dwie usługi przydatne w pracy dyrektora: Dokumenty/Google Docs i Formularze/Google Forms), Nearpod, Canva, MURAL w zarządzaniu zespołem ludzkim i projektami w szkole. Udział w warsztacie pozwoli uczestnikowi udoskonalić warsztat pracy dyrektora szkoły/przedszkola, a także umożliwi rozwinięcie kompetencji cyfrowych i kierowniczych.
Maria Pirecka, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
Dobrostan – autodiagnoza i wdrożenie jako standard pracy przedszkola/szkoły
Opis warsztatu zostanie dodany niebawem.
Ewa Radanowicz, ekspert
14:30 - 15:30

Zakończenie seminarium, obiad w restauracji hotelowej


Lokalizacja

Mapa

ARCHE HOTEL CZĘSTOCHOWA ul. Oleńki 20 42-200 Częstochowa, Polska
ul. Oleńki 20
42-200 Częstochowa, woj. śląskie

Do pobrania