Stacjonarne seminarium eTwinning "Międzynarodowe projekty VET w praktyce", Warszawa, 28-29 maja 2024

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Krajowe Biuro eTwinning, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Zespół WorldSkills Poland zapraszają wszystkich dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół branżowych, technicznych i zawodowych na stacjonarne seminarium eTwinning pt. "MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY VET W PRAKTYCE".

Cele wydarzenia:

  • Zapoznanie z programami Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe (KA1 i KA2) i eTwinning;
  • Prezentacja inspirujących praktyk dot. edukacyjnych projektów międzynarodowych;
  • Poznanie możliwości i korzyści jakie przynosi realizacja projektów międzynarodowych ze wsparciem unijnym;
  • Przekazanie praktycznej wiedzy związanej z koordynacją i zarządzaniem projektem realizowanym w synergii eTwinning - Erasmus+;

Wydarzenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają każdemu zakwalifikowanemu uczestnikowi: bezpłatny udział w seminarium, nocleg w hotelu Boss z 28 na 29 maja, wyżywienie (zgodnie z programem) i materiały konferencyjne. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków. Na wydarzenie należy przybyć z własnym laptopem.

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem wydarzenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Warunki udziału
  1. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning.
  2. Zatrudnienie jako kadra dyrektorska lub nauczycielska w placówce edukacyjnej (zawodowa, techniczna, branżowa) realizującej podstawę programową.
  3. Wzięcie aktywnego udziału w całym wydarzeniu. Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych sesjach plenarnych i dołączą do wybranych przez siebie sesji warsztatowych.
  4. Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
  5. Każdy zakwalifikowany uczestnik konferencji, który będzie obecny na wszystkich sesjach otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat jest w formie cyfrowej i wydawany jest bezpłatnie.
Adresaci

Dyrektorzy oraz nauczyciele ze szkół branżowych, technicznych i zawodowych (placówka edukacyjna realizująca podstawę programową). Liczba miejsc jest ograniczona. 

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule Hotel Boss w Warszawie
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program konferencji

Dzień 1

Wtorek 28.05.2024

Sesje plenarne

10:30 - 11:00

Rejestracja uczestników

11:00 - 11:45

rozwiń Powitanie uczestników. Prezentacja programów eTwinning i Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe

11:45 - 12:00

Przerwa kawowa

12:00 - 12:30

rozwiń Prezentacja Dobrych Praktyk w projektach eTwinning i VET

12:30 - 13:00

rozwiń Prezentacja WorldSkills Poland

13:00 - 13:30

Przerwa kawowa i przejście do sal warsztatowych


Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
13:30 - 14:30

rozwiń Rozwój zawodowy nauczycieli z programem eTwinning

eTwinning to międzynarodowa społeczność nauczycieli, która funkcjonuje na platformie Komisji Europejskiej – Europejska Platforma Edukacji Szkolnej, gdzie m. in. realizowane są projekty online z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. eTwinning umożliwia również nauczycielom bezpłatny rozwój zawodowy poprzez szeroką gamę szkoleń, seminariów i konferencji zarówno na poziomie krajowym jak i ogólnoeuropejskim, które są dostępne w formule stacjonarnej i online. Podczas sesji zaprezentujemy pełną ofertę bezpłatnego rozwoju zawodowego z programem eTwinning oraz zachęcimy do skorzystania z wybranych aktywności szkoleniowych.
Paulina Kaźmierczak-Majdzińska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie kujawsko-pomorskim
13:30 - 14:30

Projekty VET od kuchni - Akcja 214:30 - 15:30

Obiad


Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
15:30 - 16:30

Projekty VET od kuchni - Akcja 2

15:30 - 16:30

Projekty VET od kuchni - Akcja 116:30 - 17:00

Przerwa kawowa


Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
17:00 - 18:00

Projekty VET od kuchni - Akcja 1

17:00 - 18:00

rozwiń Transformacja cyfrowa w projekcie VET

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają kilka ciekawych narzędzi TIK poszerzających nauczycielski warsztat pracy. Przedstawię sposoby na budowanie wirtualnej społeczności, zdalną współpracę przy tworzeniu prezentacji oraz tworzenie atrakcyjnych wizualnie i angażujących form utrwalania wiedzy. Spotkanie urozmaicą wskazówki dotyczące tego, jak wybrane narzędzia wykorzystać w realizacji projektów eTwinning.
Małgorzata Paszkiewicz, Autorka treści edukacyjnych, eTwinnerka


20:00 - 21:00

Kolacja


Dzień 2

Środa 29.05.2024


08:30 - 10:00

Od potrzeby do koncepcji projektu - część 110:00 - 10:15

Przerwa kawowa10:15 - 11:45

Od potrzeby do koncepcji projektu - część 211:45 - 12:00

Przerwa kawowa12:00 - 13:30

Od potrzeby do koncepcji projektu - część 313:30 - 14:30

Obiad14:30 - 16:00

Od potrzeby do koncepcji projektu - część 4