Polsko-włoskie seminarium "My first project with an eTwinning Ambassador: Innovation in Education" , 30.03 - 1.04.2023, Gdańsk, Poland

UWAGA! NABÓR Z RACJI DUŻEGO ZAINTERESOWANIA ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY.

 KONIEC REJESTRACJI - 21.02.2023 godz. 23:59

Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych. Podczas wydarzenia pracować będą w czterech grupach warsztatowych odpowiadających etapom nauczania:

 • wychowanie przedszkolne,
 • edukacja wczesnoszkolna,
 • klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
 • szkoła ponadpodstawowa.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawym szkoleniu, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium oraz nocleg w pokojach jednoosobowych. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Zainteresowanych nauczycieli zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia oraz proponowanymi pomysłami na projekt. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.


Opisy proponowanych projektów:

 • wychowanie przedszkolne

“What's buzzing in the hive?”  - OPIEKUN PROJEKTU: Anna Urbasik - Ambasador eTwinning

Each of us at least once in his life met a bee. We often see them around our favourite flowers when they bloom and smell beautiful. But is it this smell that makes the bee choose a particular plant? How much do we even know about bees? During the eTwinning project, we will meet honeybees and their friend Bee-Bot robot and... invite them to our garden.

 

 • edukacja wczesnoszkolna

“The Idiom Mystery” - OPIEKUN PROJEKTU: Katarzyna Drabarek - Ambasador eTwinning

An international eTwinning project for young learners to explore the fascinating world of English idioms. Collaboratively students will create a digital dictionary of English idioms and a series of videos showcasing the meaning of idioms. Teachers will collaborate to develop interactive activities such as crossword puzzles, memory games, bingo, and online quizzes and games. This project aims to promote language learning, cultural exchange, and digital literacy.

 

 • klasy IV-VIII szkoły podstawowej

“Young Voices Green Choices”  - OPIEKUN PROJEKTU: Monika Khan - Ambasador eTwinning

The future of our planet depends on young people. Earth needs help with climate change, but are they here to speak for it? Let’s find out. The project aims at raising students’ ecological awareness through creative, interactive and cross-curricular activities. Students will put their digital and design skills to good use, creating quizzes and posters, writing an e-book as well as planning and celebrating Earth Day in their local communities

 

 • szkoła ponadpodstawowa

“Think before you click” - OPIEKUN PROJEKTU: Marcin Hościłowicz - Ambasador eTwinning

The project aims to rising participants` awareness of e-safety, cyberbullying, fake news and living in information bubbles. With the growing threat of misinformation and manipulation of media in society it is crucial to analyse the problem of the impact of media on people as individuals, groups and societies. The students will do a number of common activities to reach the goals i.e. how to define the phenomena of the subject matter, exchange the experiences and ideas connected with safety on the Internet, collect reliable sources of information and create a  platform with teaching material for both students and teachers as well as a video clip promoting the dos and donts while surfing the Net and check facts online. A number of ICT tools will be used to make the project safe and easy but sophisticated enough to make it an adventure with My First project with an Ambassador. 

Warunki udziału

Warunki udziału w seminarium:

 1. Zatrudnienie w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.
  Aktywny zawodowo nauczyciel dowolnego przedmiotu, pracujący na jednym z czterech poziomów edukacyjnych: edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, szkoła podstawowa - klasy 4-8, szkoła średnia dowolnego typu.
 2. Posiadanie aktywnego konta w programie eTwinning (na nowej platformie ESEP).
  Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, załóż konto przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego na seminarium. 
  Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.
 3. Udział w wydarzeniu międzynarodowym eTwinning typu seminarium po raz pierwszy.
  Zgłoszenia osób, które brały już udział w seminariach, będą rozpatrywane w drugiej kolejności.
 4. Początkujący eTwinner - osoba z zerowym doświadczeniem w realziacji projektów eTwinning.
 5. Swobodna komunikacja w języku angielskim:
  Seminarium oraz projekt w całości prowadzone będą w języku angielskim.
 6. Gotowość do rozpoczęcia projektu

Organizatorzy oczekują, że uczestnicy będą obecni na wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wspólnie z partnerami zrealizują projekt we własnych placówkach wraz z uczniami.

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule Dwór Uphagena Arche Gdańsk
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program seminarium

Dzień 1

Czwartek 30.03.2023

Sesje plenarne

16:00 - 16:10

rozwiń Welcome speech

Polish National Support Organization
16:10 - 16:40

rozwiń Introduction to eTwinning

Italian National Support Organization
16:40 - 17:00

Przerwa kawowa

17:00 - 18:00

rozwiń Keynote speech – Don't wait, innovate!

What is innovation in education and why it's important? How to design innovations in a classroom and school? What are fundamental values of innovative acting? During the presentation, we will find out the answers to these questions. We will get to know inspirations from several schools that implement innovative solutions.
Oktawia Gorzeńska, Change Leader
18:00 - 19:30

Ice-breaking & Networking

20:00 - 21:00

Dinner at the hotel restaurant


Dzień 2

Piątek 31.03.2023

Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
09:00 - 10:30

ESEP platform introduction, Project planning and opening (in four projects groups) eTw ambassadors PL+IT

10:30 - 11:00

Coffee break

11:00 - 12:30

TwinSpace (in four projects groups) eTw ambassadors PL+IT

12:00 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:30

Organization of project work (in four projects groups) eTw ambassadors PL+IT

14:30 - 15:00

Coffee break

15:00 - 15:30

Free time

15:30 - 19:30

Cultural Programme – sightseeing & free time in Gdynia

20:30 - 22:00

Dinner outside of the hotel


Dzień 3

Sobota 1.04.2023

Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
09:00 - 10:30

ICT tools (in four projects groups) eTw ambassadors PL+IT

10:30 - 11:00

Coffee break


Sesje plenarne

11:00 - 11:30

rozwiń Quality in eTwinning projects

Polish National Support Organization
11:30 - 11:45

rozwiń Closing the seminar, certificates distribution

Polish & Italian National Support Organization
11:45 - 13:00

Lunch and departure

Pobierz program w wersji pdf - kliknij tu.

Lokalizacja

Mapa

Dwór Uphagena Arche Gdańsk
ul. Prof. Kieturakisa 1
80-742 Gdańsk, woj. pomorskie

Informacje dodatkowe

 • Uczestnicy potrzebować będą laptopów z możliwością podłączenia do hotelowej sieci WiFi (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).
 • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wpisywane do formularza dane. Na ich podstawie będą zatwierdzane zgłoszenia na dane wydarzenie.
 • Każdy uczestnik seminarium, który będzie obecny na całości wydarzenia i dołączy do projektu, otrzyma certyfikat uczestnictwa. Certyfikat wydawany jest bezpłatnie.
 • Grupy i projekty poprowadzą polscy ambasadorzy eTwinning (we współpracy z włoskimi ambasadorami). 
 • Rezygnacje przyjmowane są do 14 dni przed wydarzeniem wyłącznie pod adresem mailowym: jgradowska@frse.org.pl.
Do pobrania