(WYDARZENIE HYBRYDOWE) WDZ "Pomóż mi zrobić to samodzielnie, czyli twórcze metody pracy projektowej z uczniem", Częstochowa, 26-27 sierpnia 2023r.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatne Warsztaty Doskonalenia Zawodowego, które odbędą się w dniach 26-27 sierpnia 2023r. w formule hybrydowej: online oraz stacjonarnie w Częstochowie.

  • Osobom, które wezmą stacjonarny udział w wydarzeniu, organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne i wyżywienie podczas szkolenia, a uczestnikom spoza Częstochowy – nocleg w pokojach dwuosobowych z 26 na 27 sierpnia br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków. Limit miejsc stacjonarnych na wydarzeniu wynosi 40.
  • Osoby, które zdecydują się na uczestnictwo w formule online, będą mogły skorzystać ze wszystkich sesji wyszczególnionych w programie jako online. Liczba miejsc dla uczestników online wynosi 500.

Certyfikat wydawany zostanie wyłącznie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach szkoleniowych. Certyfikat wystawiany jest bezpłatnie. Zainteresowanych  zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

  • Uczestnicy stacjonarni zobowiązani są do wzięcia udziału we wszystkich sesjach podanych w programie. W przypadku warsztatów, samodzielnie dobierają interesujący ich temat.
  • Uczestnicy online zobowiązani są do udziału we wszystkich sesjach plenarnych i przynajmniej trzech z czterech zaproponowanych warsztatów obowiązkowych.

Warunki udziału

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeżeli nie jesteś jeszcze zarejestrowany - przypominamy, że rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login, a następnie użytkownik zakłada konto na platformie ESEP i dodaje do konta placówkę, w której obecnie jest zatrudniony.

2. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową.

Aktywny zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, zatrudniony w szkole lub placówce realizującej podstawę programową. W pierwszej kolejności do udziału stacjonarnego zapraszani będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej będący członkami grupy “eTwinning Wczesnoszkolni”, z doświadczeniem w programie eTwinning. 

Informujemy, że:

Stacjonarni uczestnicy potrzebować będą laptopów, które da się podłączyć do hotelowego Internetu/Wi-Fi. (Ważne – tablety lub telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego uczestnictwa).


Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w wydarzeniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu zielonego odnośnika "Rejestracja na wydarzenie" znajdującego się na niniejszej stronie.


Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu  7 sierpnia o godzinie 23:59. Zgłoszenia do udziału online rozpatrywane są na bieżąco, natomiast wynik rekrutacji do udziału stacjonarnego podany zostanie 8 sierpnia. Osoby, dla których zabraknie miejsc stacjonarnych, będą miały możliwość wzięcia udziału online. 

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl do 7 sierpnia 2023 r., godz. 23:59.

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule ARCHE HOTEL CZĘSTOCHOWA ul. Oleńki 20 42-200 Częstochowa, Polska ClickMeeting Online
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program

Dzień 1

Sobota 26.08.2023

Sesje plenarne

09:45 - 10:00

Oficjalne otwarcie i powitanie gości, Krajowe Biuro eTwinning, Kuratorium Oświaty w Katowicach

10:00 - 10:20

rozwiń Program eTwinning – możliwości rozwoju i doskonalenia zawodowego – Monika Regulska, Krajowe Biuro eTwinning

W trakcie sesji przedstawiona zostanie aktualna oferta doskonalenia zawodowego z programem eTwinning.
Monika Regulska, Krajowe Biuro eTwinning
10:20 - 10:30

rozwiń Grupa Wczesnoszkolni – Beata Wójcik, Edyta Karwowska, Paulina Kurowska-Loryńska, moderatorki grupy eTwinning

Podczas sesji przedstawione zostaną główne założenia grupy 'eTwinning Wczesnoszkolni'. Udzielimy informacji, gdzie można znaleźć naszą grupę oraz zaprezentujemy instrukcję, jak do niej dołączyć. Wspomnimy o zasobach dostępnych na stronie grupy oraz przedstawimy plan działania na nadchodzący rok szkolny 2023/2024. Podzielimy się naszymi planami dotyczącymi projektów, warsztatów, szkoleń i innych inicjatyw. Nie zabraknie miejsca na propozycje i sugestie od nowych członków grupy.
Beata Wójcik, Ambasadorka programu eTwinning w woj. lubelskim, moderatorka grup "eTwinning Wczesnoszkolni" oraz "Wrażliwi na (dez)informację" Edyta Karwowska, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni" Paulina Kurowska-Loryńska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
10:30 - 11:15

rozwiń Jak plan daltoński wspiera różnorodność w edukacji? - Anna i Robert Sowińscy

Wyzwania XXI wieku wymagają od edukacji elastycznego podejścia, uwzględniającego zjawiska różnorodności na różnych polach. Plan daltoński, z jego głęboko zakorzenionym szacunkiem dla indywidualności, może być propozycją, dającą wiele rozwiązań jak sobie z tym radzić. Wystąpienie "Jak plan daltoński wspiera różnorodność w edukacji" zagłębia się w źródła różnorodności tego systemu, uwzględniając nie tylko to, co się dzieje w klasie wśród kilkudziesięciorga różnych osobowości. Podczas wystąpienia omówimy, jak można dostosować przestrzeń edukacyjną tak, aby wspierała rozwój każdego dziecka. Pokażemy, jak specjalnie zaprojektowane przestrzenie, mogą zwiększyć zaangażowanie uczniów, nie wymagając jednocześnie ogromnych nakładów finansowych. Zwrócimy się również ku metodom pracy, pokazując, jak daltońskie projekty i promowanie autonomii ucznia mogą przyczynić się do indywidualizacji nauczania. Zbadamy alternatywne formy przekazu i komunikacji z uczniem, które zastępują tradycyjne podręczniki, promując bardziej spersonalizowane i skuteczne metody nauki. Motywacja wewnętrzna jest kluczem do prawdziwego zaangażowania i trwałych efektów edukacyjnych. Podczas wykładu odkryjemy, jak klucze do motywacji mogą pomóc w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec uczenia się. Końcowym punktem prezentacji będzie odkrywanie narzędzi, które wzmacniają proces uczenia się, skupiając się na konstruktywnej roli błędów i feedbacku w procesie edukacyjnym. Zapraszamy na spotkanie pełne inspirujących idei i praktycznych rozwiązań, które pokazują, jak plan daltoński umożliwia osiągnięcie prawdziwie różnorodnej edukacji.
Anna i Robert Sowińscy, Plan Daltoński
11:15 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:45

rozwiń Przykłady dobrych praktyk - Beata Wójcik, Paulina Kurowska-Loryńska, Edyta Karwowska, Joanna Kuroczko

W trakcie sesji przedstawione zostaną przykłady pracy metodą projektu eTwinning.
Paulina Kurowska-Loryńska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni" Beata Wójcik, Ambasadorka programu eTwinning w woj. lubelskim, moderatorka grup "eTwinning Wczesnoszkolni" oraz "Wrażliwi na (dez)informację" Edyta Karwowska, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni" Joanna Kuroczko, Ambasadorka programu eTwinning w województwie podkarpackim
12:45 - 13:30

rozwiń Jobshadowing narzędziem do praktycznego rozwoju metod pracy nauczyciela - Patrycja Rytlewska-Kostusiak

"Podczas wystąpienia podzielę się doświadczeniami związanymi z wyjazdem do Freie Ganztagsschule Leonardo - demokratycznej szkoły w Jenie. Opowiem, czego się tam nauczyłam, jakie zmiany wprowadziłam w swoim warsztacie pracy i jak to wpływa na działania uczniów."
Patrycja Rytelewska-Kostusiak, Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego
13:30 - 14:30

Przerwa obiadowa w restauracji hotelowej


Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
14:30 - 16:00

rozwiń Sesja warsztatowa nr 1

Narzędziowy niezbędnik - Pierwsze kroki z TaskCards i Padletem niezwykłymi narzędziami do dzielenia się wiedzą
Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać działania uniwersalnych tablic dla edukacji i projektów jakimi są TaskCards i Padlet. W trakcie trwania warsztatów zostaną szczegółowo omówione podstawowe funkcje platformy. Nie zabraknie praktycznych porad i przykładów wykorzystania tablic w pracy projektowej uczniów i nauczycieli.
Joanna Kuroczko, Ambasadorka programu eTwinning w województwie podkarpackim
Narzędziowy niezbędnik - Ruchome obrazki w klasie
W trakcie warsztatów poznamy narzędzia do tworzenia animacji, które z powodzeniem można wykorzystać w projekcie z uczniami. Będziemy zachęcać do twórczego myślenia i rozwijać umiejętności programowania. Poniżej krótki opis narzędzi: Scratch - umożliwia tworzenie animacji, gier i innych interaktywnych projektów. Dzięki Scratch zaprogramujemy postacie, stworzymy ich animacje, związane z cechami, ze środowiskiem, w którym żyją. Animated drawings - umożliwia tworzenie animacji za pomocą prostych narzędzi graficznych. Będziemy rysować kolejne klatki animacji, a następnie odtworzymy je w sekwencji tworząc płynny ruch. Scribble Diffusion - wykorzystamy to narzędzie do tworzenia abstrakcyjnych obrazów.
Edyta Karwowska, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
Narzędziowy niezbędnik - Kreatywne książeczki i komiksy w klasie
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają narzędzie BookCreator do tworzenia książeczek online, które można wykorzystywać w projektach z uczniami oraz na lekcjach informatyki. Tworzenie wspólnych książeczek zachęca uczniów do twórczego myślenia, pisania krótkich form wypowiedzi pisemnych. Kolejnym narzędziem będzie Canva w której wspólnie stworzymy kreatywne komiksy z dialogami oraz program ToonyTool do tworzenia komiksów. Uczestnicy warsztatów zastanowią się jak te narzędzia można wykorzystać na lekcjach j. polskiego, zamienią się w uczniów a na koniec stworzą bank pomysłów na zajęcia lekcyjne.
Paulina Kurowska-Loryńska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
Narzędziowy niezbędnik - TaskCards oraz narzędzia AI
Podczas warsztatów poznamy proste i intuicyjne narzędzie TaskCards, które ułatwia gromadzenie i wymianę materiałów. Nauczymy się krok po kroku, jak założyć konto oraz w jaki sposób je wykorzystać w pracy projektowej. Dodatkowo poznamy ciekawe programy do tworzenia obrazów za pomocą AI.

(sesja online)
Beata Wójcik, Ambasadorka programu eTwinning w woj. lubelskim, moderatorka grup "eTwinning Wczesnoszkolni" oraz "Wrażliwi na (dez)informację"
16:00 - 16:15

Przerwa kawowa

16:15 - 17:15

rozwiń Sesja warsztatowa nr 2 (dla chętnych)

Jak rozpocząć współpracę projektową – platforma ESEP
Podczas warsztatów dotyczących funkcjonowania platformy ESEP, uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki i porady dotyczące efektywnego korzystania platformy w celu ułatwienia współpracy międzynarodowej. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak dostosować swoje profile na platformie, aby lepiej odzwierciedlały kompetencje i zainteresowania nauczycieli. Będą mieli okazję nauczyć się zapraszania innych użytkowników do swojej listy kontaktów. Omówione zostaną także sposoby wyszukiwania szkół, partnerów oraz projektów. Uczestnicy dowiedzą się jak dołączać do grup tematycznych, aby dzielić się wiedzą, doświadczeniem, a na koniec będą mogli przeanalizować poszczególne kroki zakładania projektu eTwinning.
Edyta Karwowska, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
TwinSpace bez tajemnic
W trakcie spotkania poznasz wszystkie funkcjonalności platformy. Zgłębisz sposób działania strony głównej, nauczysz się dodawać posty i aktualizacje. Dowiesz się, jak założyć stronę, dodać do niej materiały, a następnie edytować. Poznasz również dokładnie możliwość zapraszania do projektu uczniów oraz partnerów projektu. Ponadto odpowiem na pytania, które pojawią się w trakcie warsztatu.
Joanna Kuroczko, Ambasadorka programu eTwinning w województwie podkarpackim
Jak rozpocząć współpracę projektową – platforma ESEP
W trakcie spotkania poznasz funkcjonalności nowej platformy ESEP. Zgłębisz sposób działania strony głównej, edycje profilu, dodawanie zdjęć, pisanie postów z aktualnościami na swoim profilu, wyszukiwanie kontaktów czy grup tematycznych. Dowiesz się jak korzystać ze skrzynki MailBox. Zobaczysz gdzie można szukać ciekawych kursów i szkoleń oferowanych przez ESEP i School Education Gateway oraz jak wygląda nowa platforma szkoleniowa.

(sesja online)
Paulina Kurowska-Loryńska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
TwinSpace bez tajemnic
W trakcie spotkania poznasz wszystkie funkcjonalności platformy. Zgłębisz sposób działania strony głównej, nauczysz się dodawać posty i aktualizacje. Dowiesz się, jak założyć stronę, dodać do niej materiały, a następnie edytować. Poznasz również dokładnie możliwość zapraszania do projektu uczniów oraz partnerów projektu. Ponadto odpowiem na pytania, które pojawią się w trakcie warsztatu.

(sesja online)
Beata Wójcik, Ambasadorka programu eTwinning w woj. lubelskim, moderatorka grup "eTwinning Wczesnoszkolni" oraz "Wrażliwi na (dez)informację"
19:00 - 21:00

Kolacja w restauracji hotelowej


Dzień 2

Niedziela 27.08.2023

Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
09:00 - 10:30

rozwiń Sesja warsztatowa nr 3

Jak wzbudzać ciekawość i aktywować uczniów do działania dzięki interaktywnym narzędziom do nauki?
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak stworzyć przestrzeń edukacyjną inspirującą do działania, ożywić naukę i bawić się wspólnie z dziećmi. W trakcie zajęć wykorzystamy tablety poznając takie narzędzia jak: QR Generator - pozwala na generowanie różnych typów kodów QR. Odczytamy wiadomość i poznamy zasady zapisywania wiadomości z wykorzystaniem QR. Puzzle AR - w prosty sposób umożliwia poznanie Rozszerzonej Rzeczywistości. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości odkryjemy jak wygląda układ pokarmowy człowieka. Wykorzystamy puzzle do lekcji "Ortografia łatwiejsza niż myślisz". Google Arts & Culture - udostępnia skarby, wiedzę ponad 2000 instytucji kulturalnych z 80 krajów które są na wyciągnięcie ręki. Odbędziemy wirtualną wycieczkę, stworzymy swoją pieśń operową dzięki Blob Opera. ChatterKid - aplikacja mobilna dla dzieci do tworzenia animowanych mówiących obrazków. Uczestnicy poznają aplikację i stworzą mówiący obraz. SkyView Free - aplikacja umożliwiająca obserwowanie gwiazd i gwiazdozbiorów na niebie o każdej porze dnia. Comica - aplikacja pozwoli zamienić zdjęcia w komiks lub kreskówki. Uczestnicy stworzą komiks.
Joanna Kuroczko, Ambasadorka programu eTwinning w województwie podkarpackim
Jak kreatywnie pracować z uczniami?
Podczas warsztatu skoncentrujemy się na znaczeniu pytań dzieci i jak można je wykorzystać w procesie nauczania. Zastanowimy się jak stymulować i prowokować uczniów do zadawania pytań dotyczących przyrody i jak te pytania mogą prowadzić do eksperymentów i dalszych badań. Będziemy omawiać strategie, które możemy zastosować w klasie, aby zachęcić uczniów do zadawania pytań i promować ich ciekawość. Przeprowadzimy również krótkie eksperymenty przyrodnicze, które są świetnym sposobem na angażowanie uczniów, rozwijanie ich umiejętności obserwacyjnych, logicznego myślenia i ciekawości naukowej.
Edyta Karwowska, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
Tworzymy lekcję z wykorzystaniem okularów VR
Wspólnie zaplanujemy i zrealizujemy lekcję, w której istotnym elementem będą okulary VR. Nauczymy się jak korzystać z tego narzędzia i jak je kreatywnie wykorzystać w procesie lekcyjnym.
Beata Wójcik, Ambasadorka programu eTwinning w woj. lubelskim, moderatorka grup "eTwinning Wczesnoszkolni" oraz "Wrażliwi na (dez)informację"
Kalendarz, czyli 1001 sposobów na dobre rozpoczęcie dnia
Kalendarz czyli 1001 sposobów na dobre rozpoczęcie dnia - podczas warsztatów będziemy tworzyć kalendarz codziennych rytuałów czyli różnych zadania do wykonania z całą klasą na każdy tydzień września. Rytuały klasowe mają służyć rozbudzeniu ciekawości uczniów, rozwijaniu twórczego i kreatywnego myślenia, integracji zespołu klasowego. Uczestnicy warsztatów pracować będą w chmurze google z narzędziem Google Doc. Mile widziane posiadanie konta na gmail. Aby utworzyć konto, otwórz link: https://www.google.com/intl/pl/gmail/about/
Paulina Kurowska-Loryńska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej: mistrzowie mowy – jak projektowo wspierać uczniów objętych terapią logopedyczną.
Podczas spotkania dowiesz się, na jakie aspekty logopedyczne zwrócić uwagę u Twoich uczniów. Poznasz logopedyczne przyczyny ewentualnych niepowodzeń w edukacji. Nauczysz się dokonywać przesiewowego badania logopedycznego. Dostaniesz podpowiedzi, w jaki sposób projektowo wspierać uczniów z wadą wymowy/zaburzeniami komunikacji. Dodatkowo poznasz narzędzie Storyjumper, które doskonale wpisuje się w pracę nad poprawą artykulacji/ komunikacji.

(sesja online)
Monika Witasik, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "LogoTwinnerzy""
10:30 - 11:00

Przerwa kawowa (wymeldowanie z hotelu)

11:00 - 12:30

rozwiń Sesja warsztatowa nr 4

Jak wzbudzać ciekawość i aktywować uczniów do działania dzięki interaktywnym narzędziom do nauki?
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak stworzyć przestrzeń edukacyjną inspirującą do działania, ożywić naukę i bawić się wspólnie z dziećmi. W trakcie zajęć wykorzystamy tablety poznając takie narzędzia jak: QR Generator - pozwala na generowanie różnych typów kodów QR. Odczytamy wiadomość i poznamy zasady zapisywania wiadomości z wykorzystaniem QR. Puzzle AR - w prosty sposób umożliwia poznanie Rozszerzonej Rzeczywistości. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości odkryjemy jak wygląda układ pokarmowy człowieka. Wykorzystamy puzzle do lekcji "Ortografia łatwiejsza niż myślisz". Google Arts & Culture - udostępnia skarby, wiedzę ponad 2000 instytucji kulturalnych z 80 krajów które są na wyciągnięcie ręki. Odbędziemy wirtualną wycieczkę, stworzymy swoją pieśń operową dzięki Blob Opera. ChatterKid - aplikacja mobilna dla dzieci do tworzenia animowanych mówiących obrazków. Uczestnicy poznają aplikację i stworzą mówiący obraz. SkyView Free - aplikacja umożliwiająca obserwowanie gwiazd i gwiazdozbiorów na niebie o każdej porze dnia. Comica - aplikacja pozwoli zamienić zdjęcia w komiks lub kreskówki. Uczestnicy stworzą komiks.
Joanna Kuroczko, Ambasadorka programu eTwinning w województwie podkarpackim
Jak kreatywnie pracować z uczniami?
Podczas warsztatu skoncentrujemy się na znaczeniu pytań dzieci i jak można je wykorzystać w procesie nauczania. Zastanowimy się jak stymulować i prowokować uczniów do zadawania pytań dotyczących przyrody i jak te pytania mogą prowadzić do eksperymentów i dalszych badań. Będziemy omawiać strategie, które możemy zastosować w klasie, aby zachęcić uczniów do zadawania pytań i promować ich ciekawość. Przeprowadzimy również krótkie eksperymenty przyrodnicze, które są świetnym sposobem na angażowanie uczniów, rozwijanie ich umiejętności obserwacyjnych, logicznego myślenia i ciekawości naukowej.
Edyta Karwowska, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej: mistrzowie mowy – jak projektowo wspierać uczniów objętych terapią logopedyczną.
W pierwszej części spotkania dowiesz się, na jakie aspekty logopedyczne zwrócić uwagę u Twoich uczniów. Poznasz logopedyczne przyczyny ewentualnych niepowodzeń w edukacji. Nauczysz się dokonywać przesiewowego badania logopedycznego. Dostaniesz podpowiedzi, w jaki sposób projektowo wspierać uczniów z wadą wymowy/zaburzeniami komunikacji. Dodatkowo poznasz narzędzie Storyjumper, które doskonale wpisuje się w pracę nad poprawą artykulacji i komunikacji. Rymy dziecięce jako jedna z metod kształtowania wrażliwości słuchowej i wspierania mowy dziecka.
Wioletta Chopcian, ekspertka Monika Witasik, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "LogoTwinnerzy""
Kalendarz, czyli 1001 sposobów na dobre rozpoczęcie dnia
Kalendarz czyli 1001 sposobów na dobre rozpoczęcie dnia - podczas warsztatów będziemy tworzyć kalendarz codziennych rytuałów czyli różnych zadania do wykonania z całą klasą na każdy tydzień października. Rytuały klasowe mają służyć rozbudzeniu ciekawości uczniów, rozwijaniu twórczego i kreatywnego myślenia, integracji zespołu klasowego. Uczestnicy warsztatów pracować będą w chmurze google z narzędziem Google Doc. Mile widziane posiadanie konta na gmail. Aby utworzyć konto, otwórz link: https://www.google.com/intl/pl/gmail/about/
Paulina Kurowska-Loryńska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
Wirtualna wycieczka w prehistorię
Podczas spotkania dowiemy się jak zorganizować uczniom wycieczkę bez wychodzenia z klasy. Poznamy zasoby dostępne w internecie i możliwości ich wykorzystania. Będziemy mogli podzielić się swoimi pomysłami na ich zastosowanie.

(sesja online)
Beata Wójcik, Ambasadorka programu eTwinning w woj. lubelskim, moderatorka grup "eTwinning Wczesnoszkolni" oraz "Wrażliwi na (dez)informację"
12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:15

rozwiń Sesja warsztatowa nr 5

Jak wzbudzać ciekawość i aktywować uczniów do działania dzięki interaktywnym narzędziom do nauki?
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak stworzyć przestrzeń edukacyjną inspirującą do działania, ożywić naukę i bawić się wspólnie z dziećmi. W trakcie zajęć wykorzystamy tablety poznając takie narzędzia jak: QR Generator - pozwala na generowanie różnych typów kodów QR. Odczytamy wiadomość i poznamy zasady zapisywania wiadomości z wykorzystaniem QR. Puzzle AR - w prosty sposób umożliwia poznanie Rozszerzonej Rzeczywistości. Dzięki rozszerzonej rzeczywistości odkryjemy jak wygląda układ pokarmowy człowieka. Wykorzystamy puzzle do lekcji "Ortografia łatwiejsza niż myślisz". Google Arts & Culture - udostępnia skarby, wiedzę ponad 2000 instytucji kulturalnych z 80 krajów które są na wyciągnięcie ręki. Odbędziemy wirtualną wycieczkę, stworzymy swoją pieśń operową dzięki Blob Opera. ChatterKid - aplikacja mobilna dla dzieci do tworzenia animowanych mówiących obrazków. Uczestnicy poznają aplikację i stworzą mówiący obraz. SkyView Free - aplikacja umożliwiająca obserwowanie gwiazd i gwiazdozbiorów na niebie o każdej porze dnia. Comica - aplikacja pozwoli zamienić zdjęcia w komiks lub kreskówki. Uczestnicy stworzą komiks.
Joanna Kuroczko, Ambasadorka programu eTwinning w województwie podkarpackim
Jak kreatywnie pracować z uczniami?
Podczas warsztatu skoncentrujemy się na znaczeniu pytań dzieci i jak można je wykorzystać w procesie nauczania. Zastanowimy się jak stymulować i prowokować uczniów do zadawania pytań dotyczących przyrody i jak te pytania mogą prowadzić do eksperymentów i dalszych badań. Będziemy omawiać strategie, które możemy zastosować w klasie, aby zachęcić uczniów do zadawania pytań i promować ich ciekawość. Przeprowadzimy również krótkie eksperymenty przyrodnicze, które są świetnym sposobem na angażowanie uczniów, rozwijanie ich umiejętności obserwacyjnych, logicznego myślenia i ciekawości naukowej.
Edyta Karwowska, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej: mistrzowie mowy – jak projektowo wspierać uczniów objętych terapią logopedyczną.
W pierwszej części spotkania dowiesz się, na jakie aspekty logopedyczne zwrócić uwagę u Twoich uczniów. Poznasz logopedyczne przyczyny ewentualnych niepowodzeń w edukacji. Nauczysz się dokonywać przesiewowego badania logopedycznego. Dostaniesz podpowiedzi, w jaki sposób projektowo wspierać uczniów z wadą wymowy/zaburzeniami komunikacji. Dodatkowo poznasz narzędzie Storyjumper, które doskonale wpisuje się w pracę nad poprawą artykulacji i komunikacji. Rymy dziecięce jako jedna z metod kształtowania wrażliwości słuchowej i wspierania mowy dziecka.
Monika Witasik, Ambasadorka Programu eTwinning w województwie mazowieckim, moderatorka grupy "LogoTwinnerzy"" Wioletta Chopcian, ekspertka
Tworzymy lekcję z wykorzystaniem okularów VR
Wspólnie zaplanujemy i zrealizujemy lekcję, w której istotnym elementem będą okulary VR. Nauczymy się jak korzystać z tego narzędzia i jak je kreatywnie wykorzystać w procesie lekcyjnym.
Beata Wójcik, Ambasadorka programu eTwinning w woj. lubelskim, moderatorka grup "eTwinning Wczesnoszkolni" oraz "Wrażliwi na (dez)informację"
Kalendarz, czyli 1001 sposobów na dobre rozpoczęcie dnia
Kalendarz czyli 1001 sposobów na dobre rozpoczęcie dnia - podczas warsztatów będziemy tworzyć kalendarz codziennych rytuałów czyli różnych zadania do wykonania z całą klasą na każdy tydzień listopada. Rytuały klasowe mają służyć rozbudzeniu ciekawości uczniów, rozwijaniu twórczego i kreatywnego myślenia, integracji zespołu klasowego. Uczestnicy warsztatów pracować będą w chmurze google z narzędziem Google Doc. Mile widziane posiadanie konta na gmail. Aby utworzyć konto, otwórz link: https://www.google.com/intl/pl/gmail/about/

(sesja online)
Paulina Kurowska-Loryńska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie warmińsko-mazurskim, moderatorka grupy "eTwinning Wczesnoszkolni"
14:15 - 15:00

Zakończenie wydarzenia, obiad w restauracji hotelowej


Lokalizacja

Mapa

ARCHE HOTEL CZĘSTOCHOWA ul. Oleńki 20 42-200 Częstochowa, Polska
ul. Oleńki 20
42-200 Częstochowa, woj. śląskie

Do pobrania