Stacjonarne seminarium programu eTwinning dla dyrektorów placówek oświatowych, 24-25 kwietnia 2024 w Szczecinie

Zapraszamy na seminarium dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych, które odbędzie się w dniach 24-25 kwietnia 2024 r. w Szczecinie. Spotkanie w całości realizowane jest w formule stacjonarnej i jest bezpłatne.

Organizatorzy zapewniają udział w ciekawym szkoleniu, materiały konferencyjne i wyżywienie podczas seminarium, a osobom spoza Szczecina – nocleg ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym z 24 na 25 kwietnia br. Koszty dojazdu na wydarzenie uczestnicy szkolenia pokrywają z własnych środków.

Zainteresowanych dyrektorów/wicedyrektorów zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

 

Warunki udziału

1. Posiadanie konta w programie eTwinning.

Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany:

Rejestracja przebiega w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na założeniu konta na platformie EU Login. Następnie użytkownik zakłada konto na platformie European School Education Platform.

2. Pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora w placówce oświatowej realizującej podstawę programową.

W pierwszej kolejności na wydarzenie przyjmowani będą dyrektorzy lub wicedyrektorzy bez doświadczenia w programie eTwinning. 


Dodatkowe informacje:

  • Uczestnicy potrzebować będą laptopów lub komputerów stacjonarnych podłączonych do Internetu.
  • Certyfikat zostanie osobom, które będą aktywnie uczestniczyć w całości wydarzenia. Certyfikat wystawiany jest bezpłatnie.
  • Przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego zapraszamy do zapoznania się z programem seminarium.

Jeżeli spełniasz wszystkie powyższe warunki i chcesz zgłosić swój udział w seminarium, wypełnij formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu zielonego odnośnika "Zarejestruj się na wydarzenie" znajdującego się na niniejszej stronie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godzinie 23:59. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, rekrutacja może zostać zakończona przed czasem.

Rezygnacje przyjmowane są wyłącznie pod adresem mailowym: mknap@frse.org.pl.

Termin i lokalizacja
Spotkanie w formule stacjonarnej: Hotel Radisson Blu, Szczecin
UWAGA. Rejestracja zamknięta

Program seminarium

Dzień 1

Środa 24.04.2024

Sesje plenarne

09:30 - 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 10:15

Oficjalne otwarcie - Krajowe Biuro eTwinning

10:15 - 11:00

rozwiń Programy eTwinning oraz Erasmus+ w szkole - korzyści dla placówki

W trakcie sesji przedstawiona zostanie oferta programów eTwinning oraz Erasmus+
Monika Regulska, Krajowe Biuro eTwinning
11:00 - 11:45

rozwiń Dobrostan w miejscu pracy (szkole, przedszkolu) - czy ktoś za to odpowiada? - Ewa Radanowicz

Szkoła, przedszkole to miejsce pracy tysięcy nauczycielek i nauczycieli. Nie mówi się o tym głośno … a szkoda! Przecież od tego jak jest ono zorganizowane, jak się w nim czujemy zależy nasze ZDROWIE, ZAANGAŻOWANIE i EFEKTY! Porozmawiamy o wymiarach dobrostanu w pracy. Postaram się zdefiniować dobrostan w miejscu pracy – szkole, przedszkolu, omówić jego znaczenie i wpływ na odporność organizacyjną. Pokażę, że jest to kluczowe zadania, a jego realizacja przełoży się na wzrost jakości życia dla nauczycieli, nauczycielek, uczniów i uczennic!
Ewa Radanowicz, ekspert
11:45 - 12:15

Przerwa kawowa

12:15 - 13:00

rozwiń Rozpoznawalność i promocja placówki poprzez innowacyjne projekty eTwinning - Jowita Królikowska, Maria Pirecka

Podczas wykładu omówione zostaną dobre praktyki współpracy szkół z instytucjami samorządowymi, uczelniami wyższymi i mediami w ramach upowszechniania i promowania działań w odniesieniu do projektów realizowanych poprzez programy eTwinning oraz Erasmus+. Przybliżone zostaną sposoby kreowania wizerunku szkoły mające wpływ na zwiększenie zainteresowania placówką oraz jej promocję w środowisku lokalnym.
Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim Maria Pirecka, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
13:00 - 14:00

Przerwa obiadowa w restauracji hotelowej


Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
14:00 - 15:30

rozwiń Sesja warsztatowa nr 1

Autodiagnoza i wdrożenia - o kompleksowym podejściu do strategii dobrostanu w placówce - narzędzia i harmonogramy rozwojowe
Zapytam Was wprost! Znacie jakiś dobry program (kompleksowy program) dbania o dobrostan w szkole czy przedszkolu? Wiecie czy został wdrożony i jakie przynosi efekty? Które z jego elementów był najłatwiejszy do wdrożenia, a który najtrudniejszy? Podczas naszego spotkania pokażę wam kompleksowe podejście do strategii dobrostanu w miejscu pracy i uczenia się. Pokażę i omówię metody pomiaru wielu obszarów edukacyjnej rzeczywistości oraz zdradzę tajniki DOBREGO PROGRAMU DOBROSTANOWEGO.
Ewa Radanowicz, ekspert
Działalność innowacyjna poprzez projekty eTwinning
Aktualne przepisy prawa traktują działalność innowacyjną jako integralny element pracy każdej szkoły. Jesteśmy świadomi tego, jak wiele cennych inicjatyw jest prowadzonych w polskich szkołach podczas realizacji projektów eTwinning. Warsztat poświęcony będzie rozwiązaniom, które należy przyjąć w zakresie wprowadzania innowacji, aby wdrożyć je sprawnie i jednocześnie efektywnie.
Jolanta Majkowska, ekspert
Synergia programów eTwinning i Erasmus+ - Narzędzia eTwinning
Uczestnicy sesji „Synergia eTwinning i Erasmus +” zostaną zapoznani z konkretnymi funkcjonalnościami platformy ESEP. Uczestnicy będą mogli poznać narzędzia służące do szukania partnerów projektowych, a także upowszechniania rezultatów projektów. Dowiedzą się jakie możliwości współpracy i synergii pomiędzy programami daje platforma ESEP. Podczas warsztatów wymagane jest posiadanie aktywnego, eTwinningowego konta na platformie ESEP oraz zabranie ze sobą laptopa.
Maria Pirecka, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
Wykorzystanie narzędzi w kontekście dostosowań wymagań edukacyjnych w pracy z uczniami ze SPE
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się: czym jest dostosowanie wymagań edukacyjnych, jaki ma cel, w jakich obszarach i w jaki sposób należy dostosowywać wymagania edukacyjne w pracy z uczniami ze SPE. Poznają narzędzia, które ułatwią przygotowywanie spersonalizowanych ćwiczeń i zadań na poszczególnych przedmiotach edukacyjnych i zajęciach terapeutycznych. Nauczą się wykorzystywać generatory do przygotowywania zindywidualizowanych kart pracy. Ppoznają sposoby na modyfikowanie procesu edukacyjnego poprzez wykorzystywanie zasobów sieci i platform edukacyjnych.
Zyta Czechowska, Ambasadorka programu eTwinning
15:30 - 16:00

Przerwa kawowa

16:00 - 17:30

rozwiń Sesja warsztatowa nr 2

Autodiagnoza i wdrożenia - o kompleksowym podejściu do strategii dobrostanu w placówce - narzędzia i harmonogramy rozwojowe
Zapytam Was wprost! Znacie jakiś dobry program (kompleksowy program) dbania o dobrostan w szkole czy przedszkolu? Wiecie czy został wdrożony i jakie przynosi efekty? Które z jego elementów był najłatwiejszy do wdrożenia, a który najtrudniejszy? Podczas naszego spotkania pokażę wam kompleksowe podejście do strategii dobrostanu w miejscu pracy i uczenia się. Pokażę i omówię metody pomiaru wielu obszarów edukacyjnej rzeczywistości oraz zdradzę tajniki DOBREGO PROGRAMU DOBROSTANOWEGO.
Ewa Radanowicz, ekspert
Działalność innowacyjna poprzez projekty eTwinning
Aktualne przepisy prawa traktują działalność innowacyjną jako integralny element pracy każdej szkoły. Jesteśmy świadomi tego, jak wiele cennych inicjatyw jest prowadzonych w polskich szkołach podczas realizacji projektów eTwinning. Warsztat poświęcony będzie rozwiązaniom, które należy przyjąć w zakresie wprowadzania innowacji, aby wdrożyć je sprawnie i jednocześnie efektywnie.
Jolanta Majkowska, ekspert
Awans zawodowy
Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany w awansie zawodowym obowiązujące po 1 września 2022 r. Omówione zostaną kwestie dotyczące stanu prawnego nauczycieli w trakcie stażu, okresu przygotowania do zawodu oraz w okresie przepracowania. Uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować rozwój zawodowy z wykorzystaniem programu eTwinning i współpracy międzynarodowej. Podczas spotkania poruszymy zagadnienia dotyczące obowiązków ciążących na nauczycielach ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego, mentorach i dyrektorach szkół. Skupimy się na kluczowej roli dyrektora szkoły w zapewnieniu dobrego stanu psychofizycznego nauczycieli w okresie stażu i przygotowania do zawodu. Odpowiemy na pytanie, czy opiekun stażu i mentor w kontekście awansu zawodowego to tożsame funkcje?
Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim
Wykorzystanie narzędzi w kontekście dostosowań wymagań edukacyjnych w pracy z uczniami ze SPE
Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się: czym jest dostosowanie wymagań edukacyjnych, jaki ma cel, w jakich obszarach i w jaki sposób należy dostosowywać wymagania edukacyjne w pracy z uczniami ze SPE. Poznają narzędzia, które ułatwią przygotowywanie spersonalizowanych ćwiczeń i zadań na poszczególnych przedmiotach edukacyjnych i zajęciach terapeutycznych. Nauczą się wykorzystywać generatory do przygotowywania zindywidualizowanych kart pracy. Ppoznają sposoby na modyfikowanie procesu edukacyjnego poprzez wykorzystywanie zasobów sieci i platform edukacyjnych.
Zyta Czechowska, Ambasadorka programu eTwinning
17:03 - 19:00

Konsultacje dla dyrektorów

19:30 - 20:30

Kolacja w restauracji hotelowej


Dzień 2

Czwartek 25.04.2024

Sesje plenarne

09:30 - 10:00

rozwiń Jak robić szkołę? O krokach milowych i punktach krytycznych słów kilka

Za nami czas intensywnych zmian w naszym życiu i miejscu pracy. Przed nami czas intensywnych zmian w naszym życiu i miejscu pracy. I co z tym robimy? Wiele zależy od nas samych. Podczas wykładu spróbuję pokazać mechanizmy, które przybliżą nas i nasz zespół do „odcięcia się od fajeceków” i przybliżenia do podejmowania działań, które mają sens, są nam potrzebne i realnie zmianą naszą rzeczywistość. Od czego zacząć? Czego unikać? Jak zaprosić społeczność szkolną do działania? Szukasz odpowiedzi? To przyjdź! Warto.
Ewa Radanowicz, ekspert
10:00 - 10:30

rozwiń Zostań Liderem Dobrostanu – dołącz do placówek, dla których liczy się każdy człowiek

Wykład poświęcony ukazaniu drogi, jaką przechodzi lider zapalając innych do działań w szkole. Tworzenie społeczności okazującej sobie wsparcie, pielęgnującej nawyki współpracy nie jest łatwe. Pomimo starań i zapału – proces budowania nowej kultury współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej to długofalowy proces. Warto go jednak rozpocząć, szczególnie u progu postępu technologicznego i dynamicznych zmian na świecie. Czasem proste rozwiązania są na wyciągnięcie ręki – trzeba tylko dać im przestrzeń do realizacji. Korzystając z gotowych rozwiązań, które być może zainspirują słuchaczy podczas wykładu, można rozpocząć własną drogę budowania nowych inicjatyw na rzecz dobrostanu w szkole. Coraz więcej placówek przystępując do tej idei, tworząc nową jakość staje się liderem dobrostanu.
Karolina Domagalska, ekspert
10:30 - 11:00

Przerwa kawowa (czas na wymeldowanie)


Sesje warsztatowe

W każdej z sesji warsztatowych uczestnik ma do wyboru jeden warsztatów tematycznych.
Wyboru dokona poprzez formularz zgłoszeniowy na konferencję.
11:00 - 12:30

rozwiń Sesja warsztatowa nr 3

Jak robić szkołę? O krokach milowych i punktach krytycznych słów kilka
Za nami czas intensywnych zmian w naszym życiu i miejscu pracy. Przed nami czas intensywnych zmian w naszym życiu i miejscu pracy. I co z tym robimy? Wiele zależy od nas samych. Podczas wykładu spróbuję pokazać mechanizmy, które przybliżą nas i nasz zespół do „odcięcia się od fajerwerków” i przybliżenia do podejmowania działań, które mają sens, są nam potrzebne i realnie zmianą naszą rzeczywistość. Od czego zacząć? Czego unikać? Jak zaprosić społeczność szkolną do działania? Szukasz odpowiedzi? To przyjdź! Warto.
Ewa Radanowicz, ekspert
Synergia programów eTwinning i Erasmus+ - Narzędzia eTwinning
Uczestnicy sesji „Synergia eTwinning i Erasmus +” zostaną zapoznani z konkretnymi funkcjonalnościami platformy ESEP. Uczestnicy będą mogli poznać narzędzia służące do szukania partnerów projektowych, a także upowszechniania rezultatów projektów. Dowiedzą się jakie możliwości współpracy i synergii pomiędzy programami daje platforma ESEP. Podczas warsztatów wymagane jest posiadanie aktywnego, eTwinningowego konta na platformie ESEP oraz zabranie ze sobą laptopa.
Maria Pirecka, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
Team-building – jak skutecznie zbudować międzyprzedmiotowy zespół projektowy w szkole
Sesja warsztatowa skierowana jest do dyrektorów szkół, którzy chcą tworzyć środowisko szkolne sprzyjające współpracy międzyprzedmiotowej oraz skutecznie wspierać rozwój interdyscyplinarnych projektów eTwinning i Erasmus + w swoich szkołach. Uczestnicy poznają sposoby i etapy budowania zespołu, czynniki motywujące do pracy, oraz zasady skutecznego przywództwa. Tematyka warsztatów będzie skupiała się na roli dyrektora jako lidera wspierającego kreatywność, innowacyjność i współpracę, przy jednoczesnym dbaniu o dobrostan psychofizyczny nauczycieli i uczniów. Wspólnie spędzone chwile będą również okazją do wymiany spostrzeżeń i dobrych praktyk.
Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim
Kalendarz Drobnych Dobrostanowych Kroków – jak go stosować?
Warsztat pełen inspiracji, wskazówek i narzędzi wspierających wprowadzanie dobrostanu w szkole. Kalendarz Drobnych Kroków to gotowe narzędzie, które można wykorzystać na wiele sposobów. Kierowany nie tylko dla uczniów ale również nauczycieli i rodziców. Podzielony na miesiące – z mottem przewodnim do każdego z nich. Jest ponadczasowy, spokojnie można go realizować kilka lat w jednym zespole klasowym. Kalendarz to blisko 100 stron pomysłów do wykorzystania w dowolnej kolejności. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z gotowymi propozycjami, jakie można wykorzystać w codziennej pracy wychowawczej i wpisać do dokumentów szkoły, będą jednak mogli stworzyć na ich bazie własne.
Karolina Domagalska, ekspert
12:30 - 12:45

Przerwa kawowa

12:45 - 14:15

rozwiń Sesja warsztatowa nr 4

Jak robić szkołę? O krokach milowych i punktach krytycznych słów kilka
Za nami czas intensywnych zmian w naszym życiu i miejscu pracy. Przed nami czas intensywnych zmian w naszym życiu i miejscu pracy. I co z tym robimy? Wiele zależy od nas samych. Podczas wykładu spróbuję pokazać mechanizmy, które przybliżą nas i nasz zespół do „odcięcia się od fajerwerków” i przybliżenia do podejmowania działań, które mają sens, są nam potrzebne i realnie zmianą naszą rzeczywistość. Od czego zacząć? Czego unikać? Jak zaprosić społeczność szkolną do działania? Szukasz odpowiedzi? To przyjdź! Warto.
Ewa Radanowicz, ekspert
Awans zawodowy
Podczas warsztatu zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany w awansie zawodowym obowiązujące po 1 września 2022 r. Omówione zostaną kwestie dotyczące stanu prawnego nauczycieli w trakcie stażu, okresu przygotowania do zawodu oraz w okresie przepracowania. Uczestnicy dowiedzą się jak zaplanować rozwój zawodowy z wykorzystaniem programu eTwinning i współpracy międzynarodowej. Podczas spotkania poruszymy zagadnienia dotyczące obowiązków ciążących na nauczycielach ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego, mentorach i dyrektorach szkół. Skupimy się na kluczowej roli dyrektora szkoły w zapewnieniu dobrego stanu psychofizycznego nauczycieli w okresie stażu i przygotowania do zawodu. Odpowiemy na pytanie, czy opiekun stażu i mentor w kontekście awansu zawodowego to tożsame funkcje?
Jowita Królikowska, Ambasadorka programu eTwinning w województwie łódzkim
Cyfrowy niezbędnik dyrektora szkoły
Czy jesteś gotowy na przyszłość edukacji? Czy chcesz być na czele zmian, które niesie ze sobą cyfrowa rewolucja? Czy chcesz ułatwić swoją pracę? Jeśli tak, to warsztat “Cyfrowy niezbędnik dyrektora szkoły” jest właśnie dla Ciebie! Ten warsztat to nie tylko szkolenie, to przede wszystkim przykłady „dobrej praktyki” w obszarze zarządzania projektami edukacyjnymi i zespołami projektowymi. To szansa na zdobycie praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie i innowacyjnie zarządzać szkołą w erze transformacji cyfrowej. Podczas warsztatu odkryjesz, jak narzędzia takie jak ChatGPT, Copilot, Google Workspace, Trello i inne mogą zrewolucjonizować Twoją pracę, zwiększyć efektywność, zaoszczędzić Twój czas i ułatwić codzienne zadania. Dowiesz się, jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w edukacji i jakie korzyści może przynieść Twojej szkole. Ale to nie wszystko! Warsztat “Cyfrowy niezbędnik dyrektora szkoły” to także miejsce wymiany doświadczeń, nawiązywania nowych kontaktów i czerpania inspiracji. To szansa na spotkanie z innymi liderami edukacji, którzy, tak jak Ty, chcą być na czele zmian. Nie czekaj! Zarezerwuj swoje miejsce na warsztacie już dziś i dołącz do grona pionierów edukacji cyfrowej. Przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki nowoczesnym technologiom. Czekamy na Ciebie!
Maria Pirecka, Ambasadorka programu eTwinning w województwie wielkopolskim
Kalendarz Drobnych Dobrostanowych Kroków – jak go stosować?
Warsztat pełen inspiracji, wskazówek i narzędzi wspierających wprowadzanie dobrostanu w szkole. Kalendarz Drobnych Kroków to gotowe narzędzie, które można wykorzystać na wiele sposobów. Kierowany nie tylko dla uczniów ale również nauczycieli i rodziców. Podzielony na miesiące – z mottem przewodnim do każdego z nich. Jest ponadczasowy, spokojnie można go realizować kilka lat w jednym zespole klasowym. Kalendarz to blisko 100 stron pomysłów do wykorzystania w dowolnej kolejności. Uczestnicy warsztatów zapoznają się z gotowymi propozycjami, jakie można wykorzystać w codziennej pracy wychowawczej i wpisać do dokumentów szkoły, będą jednak mogli stworzyć na ich bazie własne.
Karolina Domagalska, ekspert
14:15 - 15:00

Obiad w restauracji hotelowej


Lokalizacja

Mapa

stacjonarnej: Hotel Radisson Blu, Szczecin
ul. Rodła 10
70-419 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Do pobrania